Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider i pakkeforløp for myelomatose

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpsbeskrivelse Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 20 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling3 kalenderdag
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling30 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling41 kalenderdager

Siste faglige endring: 30. desember 2022