Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider i pakkeforløp for lymfomer

Tabellene viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpsbeskrivelse Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 4 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling17 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling35 kalenderdager

Det understrekes at i alvorlige tilfeller skal utredning og oppstart terapi skje raskere enn det som er skissert.

Siste faglige endring: 30. desember 2022