Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider i pakkeforløp for eggstokkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor og normgivende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. 

 

Forløpsbeskrivelse Behandling Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling   6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas   16 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 8 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 36 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 30 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 36 kalenderdager

Siste faglige endring: 16. januar 2024