Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider i pakkeforløp for brystkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpsbeskrivelse   Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling   7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)   12 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 13 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 10 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 32 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 29 kalenderdager

Siste faglige endring: 29. april 2021