Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd om fallforebygging hos eldre

Foto: Mostphotos

Fall er den hyppigste ulykkestypen blant eldre, men mange fall kan forebygges. I dette webinaret presenteres og utdypes rådene.

  • Ingen påmelding
Webinar

Hvert år rammes 9000 voksne personer av hoftebrudd. Det utgjør ett brudd i timen. Skade som følge av fall kan variere fra små blåmerker til alvorlige brudd, og i ytterste konsekvens dødsfall. Fall er også den nest mest kostbare tilstanden av helsesvikt i Norge, nest etter demens.

Fall påvirker ikke bare den fysiske funksjonsevnen, men kan også ha store psykiske og sosiale konsekvenser, som engstelse og frykt for nye fall. Dette kan igjen gi redusert livskvalitet.

Derfor er det et stort behov for å forebygge fallskader.

I webinaret presenteres rådene, med kommentarer og praktiske råd fra fagpersoner som har lang erfaring med fallforebyggende arbeid.

Bidragsytere:

  • Helsedirektør Bjørn Guldvog 
  • Prosjektleder Anne-Berit Schjelbred
  • Marthe Mellingsæter, geriater ved Ahus
  • Kristine Engen, sykepleier ved Oppdal helsesenter
  • Ingvild Lilleheie, leder ved Regionalt kompetansesenter for rehabilitering, Sunnaas sykehus
  • Turid Synnøve Johansen, treningsglad dame
  • Line Wadel, fysioterapeut

Webinaret ledes av seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Marit Garfjeld.

Først publisert: 19.01.2024 Siste faglige endring: 23.01.2024 Se tidligere versjoner