Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Verktøy for beregning av bemanning av jordmortjenesten på helsestasjonen

Helsedirektoratet inviterer til webinar om verktøy for bemanning av jordmortjenesten på helsestasjonen. Målet er å dele erfaringer, og belyse muligheter og utfordringer med verktøyet, slik at tjenestene kan bruke verktøyet på en best mulig måte.

 • 9. desember 2022
 • 11:00–12:30
 • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Målgruppe

Primærmålgruppe er ledere og ansatte som har startet å bruke verktøyet.

Webinaret kan også være nyttig for de som ønsker å ta det i bruk. For de som ikke er i gang, se gjerne opplæringsfilmen og informasjon om verktøyet på Helsedirektoratets se gjerne opplæringsfilmen og informasjon om verktøyet i forkant.

Program

 • Velkommen, ved seniorrådgiver Maria Cecilie Stivang, Helsedirektoratet
 • Kort gjennomgang og presentasjon av verktøyet, ved seniorrådgiver Kristine Hartvedt, Helsedirektoratet
 • Erfaringer med bruk av verktøyet:
  • Kjersti Kellner, avdelingsjordmor Grünerløkka helsestasjon, Oslo kommune
  • Lise Thomassen, jordmor Hammerfest kommune.
 • Helsedirektoratet svarer på spørsmål fra deltagerne

Først publisert: 09.11.2022 Siste faglige endring: 09.11.2022 Se tidligere versjoner