Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lansering av veileder psykisk helsearbeid barn og unge

Sammen om helsefremming, forebygging, behandling og oppfølging av barn og unges psykiske helse. Vi inviterer til webinar om Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge.

  • Ingen påmelding
Webinar

Opptak

Om webinaret

Webinaret skal gjøre målgruppene kjent med den nye veilederen og oppmuntre til implementering.

Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge er utarbeidet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Husbanken. Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet.

Veilederen skal bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager, og deres familie, ved at kommuner:

  • støtter opp om de arenaene som barn og unge og deres familie er på slik at de virker helsefremmende og forebyggende
  • planlegger og utvikler psykisk helsetilbud
  • tilbyr lavterskel tilbud og helhetlig oppfølging tilpasset behovene
  • samarbeider med psykisk helsevern for barn og unge

Hensikten med den nasjonale veilederen psykisk helsearbeid barn og unge er å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling, kan oppnås. Den er rettet mot samarbeid på tvers av sektorer og nivåer om barn og unges psykiske helse. ​

Målgruppe

Webinaret er aktuelt for de som jobber med barn og unge i kommunenen, spesielt innen helsetjeneste, barnevern og utdanning.

Det er også aktuelt for ansatte i helseforetak og kompetanse- og forskningsmiljøer, samt brukerorganisasjoner.

Program

I webinaret vil vi presentere veilderen og hvert direktorat vil snakke om sin rolle og hvordan veilederen kan tas i bruk i kommunene. Vi vil også få perspektivet fra en bruker og kommune

Først publisert: 27.10.2023 Sist faglig oppdatert: 27.10.2023 Se tidligere versjoner