Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tre meldinger – felles innsats

Illustrasjon av de tre stortingsmeldingene Folkehelsemeldinga, Opptrappingsplan for psykisk helse og Bu trygt heime-reforma

Vi inviterer til felles presentasjon av de tre stortingsmeldingene: Folkehelsemeldinga, Opptrappingsplan for psykisk helse og Fellesskap og meistring - Bu trygt heime.

  • 30. november 2023
  • 10:00–14:30
  • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (Gardermoen)
  • Gjennomført
Konferanse
Webinar

Om konferansen

På konferansen blir de tre stortingsmeldingene fra 2023 presentert: 

  • Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga  
  • Meld. St. 23 (2022–2023) Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)  
  • Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime  

Konferansen skal bidra til at målgruppene blir kjent med innholdet i meldingene og ser hvordan innsatsområdene i meldingene henger godt sammen. For å lykkes med målene og ambisjonene er det nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn, men også på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil presentere meldingene og peke på felles innsatsområder. Deretter vil det bli separate parallellsesjoner for hver av meldingene. 

  • Helse- og omsorgsdepartementet er arrangør av konferansen i samarbeid med Helsedirektoratet. 

Først publisert: 03.10.2023 Siste faglige endring: 03.10.2023 Se tidligere versjoner

Kontakt