Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sluttevaluering av pilotprosjekt Primærhelseteam

Lansering av rapport med sluttevaluering av pilotprosjektet.

 • 6. februar 2024
 • 12:00–15:00
 • Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo eller digitalt
 • Gjennomført, se opptak
Konferanse
Webinar

Opptak

Om seminaret

Pilotprosjekt Primærhelseteam har pågått i perioden 2018-2023 og omfatter uttesting av en tverrfaglig teammodell og to ulike finansieringsordninger i fastlegekontor. Prosjektet har blitt grundig evaluert av UiO, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT) med årlige evalueringsrapporter, og nå foreligger den avsluttende evalueringsrapporten. I seminaret vil hovedpunktene i evalueringen bli presentert, også med et blikk på hvilke erfaringer og kunnskap som en bør ta med seg i en videre utvikling av fastlegeordningen.

Målgruppe

 • Fastleger og kommuneoverleger
 • Kommuner
 • Fag-/profesjonsorganisasjoner
 • Pasient- og brukerorganisasjoner
 • Helseforetak og regionale helseforetak
 • Forskningsvirksomheter
 • Aktører som jobber med eller i allmennlegetjenesten 
 • Andre som er opptatt av fastlegeordningen og kommunehelsetjenesten

Program

 • 12:00-12:10 
  • Velkommen v/Espen Rostrup Nakstad assisterende direktør, Helsedirektoratet
 • 12:10-13:20
  • Presentasjon av evalueringsrapport v/Institutt for helse og samfunn (UiO), Oslo Economics, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT).
  • Birgit Abelsen, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), UiT Norges Arktiske  Universitet.
  • Tor Iversen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Hanna Isabel Løyland, Oslo Economics
  • Erik Magnus Sæther, Oslo Economics
 • 13:20-13:30 Spørsmål
 • 13:30-13:45 Pause med servering av frukt
 • 13:45-14:25 Forberedte kommentarer, 5 minutter per innleder
  • Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Ola Sand, Praksisleder Primærhelseteam, Best Helse Nordstrand
  • Inger Cecilia Uglenes, Praksisleder Primærhelseteam, Austevoll legesenter
  • Nils Kristian Klev, Visepresident, Legeforeningen
  • Gro Lillebø, 2. Nestleder, Sykepleierforbundet
  • Gro Bengtson, Forbundsleder, Helsesekretærforbundet i Delta
  • Håkon Kongsrud Skard, President, Norsk Psykologforening
  • KS
 • 14:25-14:40
  • Spørsmål
 • 14:40-14:55
  • Hva skjer i allmennlegetjenesten? Handlingsplan for allmennlegetjenesten og oppfølging av ekspertutvalgets rapport v/Kine Lynum, Programleder, Helsedirektoratet
 • 14:55-15:00
  • Avslutning og takk v/Rolf J. Windspoll, Prosjektleder Primærhelseteam, Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 09.01.2024 Siste faglige endring: 09.01.2024 Se tidligere versjoner