Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykososial støtte og oppfølging til barn, unge og familier som har flyktet fra Ukraina

Tenåring gutt snakker med psykolog

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Webinaret tar for seg hvordan kommuner, gjennom barnehager, skoler, helse- og støttetjenester, kan bidra til å trygge hverdagen til barn, unge, deres foreldre eller følge-personer. Webinaret går inn på hvordan vi kan avdekke behov og hvilke ressurser som er tilgjengelig.

  • 24. mai 2022
  • 15:00–16:00
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Målgruppe

  • Ansatte i helsetjenester
  • Ansatte i skoler og barnehager
  • Ansatte i barneverntjenester
  • Ansatte i flyktningmottak

Arrangører

Bufdir, Politidirektorat, UDI, Udir, Helsedirektoratet

Program
Foredrag Foredragsholder
Velkommen Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet
Status ankomster og bosetting Silje Viken Larssen, IMDi
Elever med fluktbakgrunn - psykososiale behov i møte med en ny skolehverdag Arnfinn J. Andersen, forskningsleder Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Støtteressurser for å bygge et trygt og godt barnehage- og skolemiljø Linda Eklund Bræin og Reidun Antonsen, seniorrådgivere Utdanningsdirektoratet
Det viktigste skjer hver dag Karen Ringereide, spesialrådgiver RVTS sør
Erfaringer fra Bodø kommune


Daniel Wie Sandbakk

Perspektiver på psykososial oppfølging Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet


Det legges ut opptak i etterkant.


BufdirUtdanningsdirektoratetUDIPolitiet

Webinaret er et samarbeid mellom flere etater.

Først publisert: 02.05.2022 Siste faglige endring: 02.05.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt