Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt verktøy for beregning av bemanning i helsestasjon 0-5 år (webinar)

 • 20. januar 2021
 • 14:00–15:00
 • Webinar
 • Gjennomført

Helsedirektoratet inviterer til webinar 20. januar 2021 om et nytt verktøy for beregning av bemanning i helsestasjon 0-5 år.  

Ledere av landsgruppen av helsesykepleiere, allmennlegeforeningen og barnefysioterapiforbundet vil delta i webinaret.

Videoer fra seminaret

Hele seminaret:

https://bcove.video/3FFg1GT

Kort presentasjon og gjennomgang av verktøyet: 

https://bcove.video/3BosT1n

Målgruppe

Ledere for helsestasjonstjenesten, statsforvaltere, kommuneledere, ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som gir tjenester til gravide, barn og unge.

Program

 • Velkommen ved Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
 • Kort presentasjon av bakgrunn og innsiktsarbeidet i utvikling av verktøy for beregning av bemanning i helsestasjonen 0-5, ved Kristine Hartvedt, Helsedirektoratet
 • Gjennomgang og presentasjon av verktøyet, ved Kristine Hartvedt og Adélie Dorseuil, Helsedirektoratet
 • Helsedirektoratet svarer på spørsmål fra tilhørerne ved hjelp av Slido.no.
  Kode til Slido kommer
 • Kort oppsummering ved leder av Allmennlegeforeningen, leder av Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi og leder av landsgruppen av helsesykepleiere

Verktøyet

Verktøyet viser minimumsbehovet for helsesykepleier, lege, fysioterapeut og merkantilt personell for å oppfylle krav i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ved å legge inn sine egne tall kan hver enkelt helsestasjon bruke verktøyet til å planlegge hvor mange helsesykepleiere, leger, fysioterapeuter og merkantilt personell de må ha på jobb.

Verktøyet er tilgjengelig i form av en enkel Excel-fil og en bruksanvisning som man laster ned til sin PC. 

Beregning av bemanning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Først publisert: 14.01.2021 Siste faglige endring: 14.01.2021 Se tidligere versjoner