Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Norske klimaforpliktelser på helsefeltet, status og veien videre

Klima og helse settes på dagsorden. Bilde: Unsplash

Klimaendringene er ifølge WHO ansett som vår tids største trussel mot folkehelsen. Det har derfor blitt pekt på som paradoksalt at helsesektoren, som skal jobbe for å fremme god helse i befolkningen, selv bidrar med betydelige utslipp som igjen har negativ effekt på folkehelsen. Siden klimaendringer bidrar til uhelse, kan det sies at vi som jobber for å beskytte og skape god helse har et spesielt ansvar for å motvirke helseskader fra klimaendringer.

  • 2. mai 2023
  • 13:00–15:00
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Om webinaret

Helse- og omsorgsministeren tok i 2021 initiativ til at Norge sluttet seg til helseprogrammet under FNs klimakonferanse (COP26). Deltakelsen innebærer tre konkrete leveranser:  

  • En utvidet evaluering av klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren
  • En analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse
  • Et veikart som skal gi retning mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050

I dette webinaret vil dere få innsikt i status for klimaarbeidet i helse – og omsorgstjenestene og hvordan helsesektoren har jobbet for å redusere klimautslipp frem til nå og kanskje noen smakebiter til veien videre.

Formålet med webinaret er å informere og inspirere ledere i helsetjenesten, helsepersonell og andre relevante aktører i omstillingen for å skape en norsk helsesektor som er både bærekraftig og i stand til å møte klimaendringene

Meld deg på nyhetsbrev om klimaendringer og helse.

Program

 Innlegg
Velkommen ved helsedirektør Bjørn Guldvog 
Innlegg ved statsråd Ingvild Kjerkol 
Innlegg ved Erlend Tuseth Aasheim, Helsedirektoratet Helsedirektoratets rapport om klimagassutslipp i helse- og omsorgssektoren
Innlegg ved Ernst Kristian Rødland, FolkehelseinstituttetKlimaendringer: Sårbarhet og tilpasningsbehov i helse- og omsorgssektoren i Norge
Innlegg ved Signe Hveem, spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten klima- og miljømål 2030

Innlegg ved Hanna Lisa Borkamo, Helse NordKlimaregnskap i Helse Nord
Innlegg ved Lise W. D. Ursett, Hamar kommune Status på klimaarbeid og erfaringer fra Hamar kommune
Innlegg ved Maria Einarsen Pretorius, Norsk helsenettSlik styrker Norsk helsenett bærekraftsmuskelen
Avslutning 

Målgruppe

Helsepersonell og ledere i helse og omsorgstjenesten, forvaltningen og andre interesserte.

  • Spesialisthelsetjenesten 
  • Helseforvaltningen 
  • Kommunehelsetjenesten 
  • Andre som er opptatt av å redusere sitt klimagassutspill 

Tidligere webinarer

Først publisert: 31.08.2022 Siste faglige endring: 31.08.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt

Kontakt