Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal erfaringskonferanse: Primærhelseteam

  • 20. januar 2022
  • 10:00–15:30
  • Webinar
  • Gjennomført, se opptak
Konferanse
Webinar

Opptak

Se opptak fra konferansen her.

Et blikk inn i primærhelseteamene

Deltakere i pilotprosjektet Primærhelseteam og evalueringsteamet deler erfaringer, funn og betraktninger om hvordan det er å jobbe i primærhelseteam.

Bakgrunn

Pilot primærhelseteam ble i 2018 startet opp ved 13 fastlegepraksiser i 9 kommuner, med formål om å teste om ny organisering av fastlegepraksis kan gi et bedre tilbud til pasienter som "trenger det mest". Primærhelseteam består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en fastlege.

Prosjektet ble våren 2020 utvidet med 4 nye fastlegepraksiser, og det er i dag 112 fastleger som deltar. I tillegg til å pilotere teamorganisering, piloteres to nye finansieringsmodeller.

Statsbudsjettet for 2022 legger opp til bredding av PHT innenfor rammen av nye 12 millioner kroner i 2022.

Om konferansen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil ønske velkommen og åpne erfaringskonferansen.

Vi vil gjennom erfaringskonferansen belyse temaer ut ifra ulike innfallsvinkler.

Fastleger, sykepleiere og helsesekretærer vil presentere erfaringer og betraktninger rundt hvordan det er å jobbe tverrfaglig ved fastlegekontor.

Evalueringsteamet, bestående av UiO, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT), vil presentere den ferske Sluttrapporten per 2021.

Tid og sted

  • 20. januar 2022 kl. 10:00-15:30
  • Grunnet nasjonale retningslinjer blir konferansen heldigital – mer info vil bli sendt ut på epost.
  • Lenke til stream finnes her.
    Merk at lenken først blir aktiv ca. en halv time før oppstart av program.

Målgruppe: Åpent for alle interesserte. Det er søkt om godkjenning som emnekurs og valgfritt kurs for spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin – vi avventer svar.

Kontaktinformasjon: primaerhelseteam@helsedir.no

Pris: Gratis

Program

Med forbehold om endringer

10:00-10:20 
Åpning av konferansen
Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helseminister Ingvild Kjerkol

10:20-11:05 
Erfaringer med PHT
Fra fastlegens, PHT-sykepleierens og helsesekretærens ståsted

Fastleger: Navnit Rattan Singh v/ Brumunddal Legesenter & Inge-Arve Birkeland v/ Austevoll Legesenter 

Sykepleiere: Inger Marie Nordhagen v/ Sandens Medisinske senter & Ingrid Tørstad v/ Best Helse 

Helsesekretærer: Uma Ruban v/ Gransdalen Legesenter og Hanin v/ Sørlandsparken Legesenter

11:05-11:25
Hva betyr PHT sett fra kommunen og kommuneoverlegen ståsted? 
Kan PHT være med å styrke samarbeidet mellom fastlegen og kommunen, og hvordan kan det igjen ha effekt på å løse utfordringer en moderne kommune står i?

Erling Ytrehus v/ Kristiansand Kommune & Tanja Tomasevic v/ Oslo Kommune, Bydel Nordstrand

11:25-11:35
Spørsmål til innledere 
Spørsmål via Slido

11:35-12:15
Lunsj

12:15-13:15
Presentasjon av Sluttrapport 2021 
Hovedfunnene og videre anbefalinger. Les rapporten: Evaluering av primærhelseteam - Sluttrapport for 2018 – 2021 (Statusrapport IV).

UiO 
Oslo Economics 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin

13:15-13:25
Spørsmål til evalueringen
Spørsmål via Slido

13:25-13:40
Pause

13:40-14:10
Erfaringer med finansieringsmodeller i PHT 
Erfaringer med honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen

Driftstilskuddsmodellen: Sohail Aslam v/ Brynklinikken Fastlegesenter & Kine Jordbakke v/ Seljord Helsesenter 

Honorarmodellen: Gerd Signy v/ Nærbø Helsesenter & Anders Kind, Bystranda Legesenter

14:10-14:25
Erfaringer med psykolog i PHT
Ola Sand, BEST Helse 

14:25-14:35
Pause

14:35-15:05
Strukturert oppfølging av pasienter i PHT 
Tema: Skrøpelige eldre, Utviklingshemmede, KOLS

Skrøpelige eldre: Ole Kaare Lunde & May-Linn H. Lagmandsveen v/ Brumunddal Legesenter 

Utviklingshemninger: Aleksander Sandnes v/ Sørlandsparken Legesenter & Linda Torsvik v/ Kristiansand Kommune 

KOLS: Anders Østrem v/ Gransdalen Legesenter

15:05-15:25
Innovasjon og nye arbeidsmetoder & ledelse av primærhelseteam
Inger Cecilia Uglenes v/ Austevoll Legesenter & Tommy Andreassen v/ Brumunddal Legesenter

15:25-15:30
Avslutning
Rolf J. Windspoll, prosjektleder Helsedirektoratet

Først publisert: 05.11.2021 Sist faglig oppdatert: 20.01.2022 Se tidligere versjoner