Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal erfaringskonferanse: Primærhelseteam

20. januar 2022

Obs
Påmeldingsfrist 12. januar

Et blikk inn i primærhelseteamene

Deltakere i pilotprosjektet Primærhelseteam og evalueringsteamet deler erfaringer, funn og betraktninger om hvordan det er å jobbe i primærhelseteam.

Bakgrunn

Pilot primærhelseteam ble i 2018 startet opp ved 13 fastlegepraksiser i 9 kommuner, med formål om å teste om ny organisering av fastlegepraksis kan gi et bedre tilbud til pasienter som "trenger det mest". Primærhelseteam består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en fastlege.

Prosjektet ble våren 2020 utvidet med 4 nye fastlegepraksiser, og det er i dag 112 fastleger som deltar. I tillegg til å pilotere teamorganisering, piloteres to nye finansieringsmodeller.

Om konferansen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil ønske velkommen og åpne erfaringskonferansen.

Vi vil gjennom erfaringskonferansen belyse temaer ut ifra ulike innfallsvinkler.

Fastleger, sykepleiere og helsesekretærer vil presentere erfaringer og betraktninger rundt hvordan det er å jobbe tverrfaglig ved fastlegekontor.

Evalueringsteamet, bestående av UiO, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT), vil presentere den ferske Sluttrapporten per 2021.

Tid og sted

  • 20. januar 2022 kl. 10:00-16:00
  • Både fysisk arrangement i Helsedirektoratet (Vitaminveien 4, Oslo) og digital deltakelse

Program: Detaljert program kommer

Målgruppe: Åpent for alle interesserte

Påmelding

Påmeldingsfrist: 12. januar 2022

Kontaktinformasjon: primaerhelseteam@helsedir.no

Pris: Gratis

Først publisert: 05.11.2021 Se tidligere versjoner