Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal bruker- og pasientundersøkelse psykisk helsevern og rusbehandling

Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? Presentasjon av nasjonal bruker- og pasientundersøkelse.

 • 3. april 2024
 • 14:00–14:45
 • Digitalt
 • Gjennomført, se videostream
Webinar

Se videostream

SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en digital spørreundersøkelse. Undersøkelsen har nådd bredt ut til voksne pasienter som mottar behandling i poliklinikk innen psykisk helsevern, rusbehandling eller hos avtalespesialist. 33 000 personer har deltatt på undersøkelsen.

Bakgrunn

Helsedirektoratet har ønsket å få mer kunnskap om hvordan voksne brukere og pasienter opplever det polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kunnskapen fra undersøkelsen skal bidra til å videreutvikle tilbudet til denne pasient - og brukergruppen.

Temaer i undersøkelsen var blant annet:

 • Har behandlingen har vært til hjelp
 • Har du hatt mulighet til medvirkning i egen behandling
 • Opplevd samarbeid mellom involverte tjenester
 • Livskvalitet
 • Oppfølging av somatisk helse
 • Undersøke pasientenes opplevelse av kontinuitet, behandlerrelasjon og medvirkning

SINTEF vil i dette webinaret presentere hovedfunn fra rapporten.

Program

 • Overrekkelse av rapport til helse- og omsorgsministeren -  helsedirektør Bjørn Guldvog 
 • Innlegg – helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 • Presentasjon av hovedfunn fra rapporten – ved prosjektleder/seniorforsker Marian Ådnanes og Silje Kasperesen – SINTEF

Les hele rapporten på nettsidene til SINTEF (legges ut 3. april).

Les nyhetssak på regjeringen.no

Først publisert: 20.03.2024 Siste faglige endring: 20.03.2024 Se tidligere versjoner