Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Illustrasjonsfoto: folk går tur i parken

People in the park - Nordic walking

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samarbeider om et webinar om nærtur, folkehelse og arealplanlegging. Webinaret skal gi kunnskap som kan bidra til å legge bedre til rette for helse og livskvalitet, på tvers av forvaltningsområder.

  • 30. november 2022
  • 09:00–10:45
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Om webinaret

Webinaret skal bevisstgjøre og stimulere kommunene om betydningen av arealer til rekreasjon og fysisk aktivitet og synliggjøre virkemidler kommunene har for å sikre arealer og hvordan de best kan utformes for å gi effekt for folkehelsen. Det skal legges vekt på tverrsektoriell kunnskapsutvikling og formidling på tvers av offentlig og privat sektor.

Aktuelle temaer:

  • Hvordan kan folkehelseloven (og tilhørende regelverk) bidra til å styrke tilrettelegging for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer i planlegging, jf. plan- og bygningsloven? 
  • Hvordan få forankring og tverrsektorielt samarbeid om dette?
  • Hvordan sikre gjennomføring av arbeidet lokalt?

Målgrupper

Politisk og administrativ ledelse i kommuner og regioner, saksbehandlere, frivillige organisasjoner, utbyggere og andre relevante aktører. I folkehelsearbeidet er statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner viktige samarbeidsaktører for blant annet helsemyndigheter og planmyndigheter.

Program

Del 1 09:00-09:45
Introduksjon  Helsedirektoratet
Hvorfor er nærturområder viktige for folkehelse? Oversikt over forskningsbasert kunnskap  Emma Charlott Andersson Nordbø
Faktorer som påvirker bruken av nærturområder  Kine Halvorsen Thorén
Arealkonflikter i byer og tettsteder – De gode formålenes kamp om arealene  Gunnar Ridderstöm 
Del 2 10:00- 10:45 
Kampen om arealene – Kommunenes håndtering av arealkonflikter. Kommunenes utfordringer og virkemidler Gunnar Ridderstöm 
Presentasjon av rapporten «Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre» fra KS Halvard Dahle Lægreid 
Virkemidler i kommunal arealplanlegging Gunnar Ridderstöm
Utforming og vedlikehold av arealer for å sikre bruk Ellen Husaas
Oppsummering av webinaret Helsedirektoratet

 

Kontakt

 

Først publisert: 11.11.2022 Siste faglige endring: 01.12.2022 Se tidligere versjoner