Kvalitetsseminar

(Avsluttet)

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Obs
Påmeldingsfrist 23. august

Tema

Hovedtema er kvalitet i de data som innrapporteres til NPR og KPR, og strengere krav til bedre datakvalitet ved innrapportering.

Målgruppe

Rapporteringsenheter i spesialisthelsetjenesten

Kontaktperson

Tom Christensen

Program m/presentasjoner

Tirsdag 3. september

Tid

Tema

Foredragsholder

09.30-09.40

Åpning og velkommen

Olav Isak Sjøflot

09.40-10.00

Formål og forventninger

Tom Christensen

10.00-10.30

Rutiner for samarbeid – rapportering og tilbakemelding

Tom Christensen

10.30-11.00

Enhetlig produksjonslinje og ny kommunestruktur

Odd Arne Haugen

11-00-11.15

Diskusjon

Gard Maurud

11.15-11.30

Kaffepause

 

11.30-12.00

Uakseptable feil - eksempler og analyser

(behandlingssted, testpasienter, pakkeforløp, bruk av løpenummer, annet)

Bente Urfjell

 

12.00-12.30

Status og prosess for strengere krav til rapportering

Tom Christensen

12.30-13.00

Konsekvenser av strengere krav til rapportering for medisinsk statistikk og økonomiske oppgjør

Olav Isak Sjøflot

Fredrik ASR Hanssen

13.00-14.00

Lunsj

 

14.00-15.00

 

Odd Arne Haugen

Per B. Sjømæling

 

 

Gard Maurud

15.00-15.30

Kaffepause

 

15.30-16.00

Pakkeforløp, planer og konsekvenser for innrapportering

Siv Fjellkårstad

19.00-

Middag

Eva Håndlykken

Onsdag 4. september

Tid

Tema

Foredragsholder

09.00-09.30

Eksempler på feil implementering av informasjonsmodell m. diskusjon

Per B Sjømæling

Iver Nordhuus

09.30-09.50

Erfaringer fra valideringstjenesten

Tom Christensen

09.50-10.00

Kaffepause

 

10.00-10.30

Krav til validering av innhold kommer fra 2021. Litt om hvordan vi tenker fram mot publisering av kravene 1.5. 2020.

Stein Olav Gystad

Odd Arne Haugen

10.30-11.00

Endringsbasert rapportering – Hva kreves, og hva er gevinsten?

Odd Arne Haugen

 

11.00-11.30

Diskusjon

Gard Maurud

11.30-12.30

Lunsj

 

 

12.30-14.20 Arbeidsmøter om informasjonsmodell, valideringstjeneste og rapportering

 

Grupper

Ansvarlig

Deltagere

 

Gruppe 1, tema:

  • NPR ordinær
  • pakkeforløp
  • vedtaksmelding
  • spesifikke utfordringer

Stein Olav Gystad

Per Bjarte Sjømæling

RHF, HF, HF- leverandører avtalesykehus

 

Gruppe 2: 

Uttrekksprogram, hodemelding og konvolutt (ebXML)

Karl Tore Dahlstrøm Odd Arne Haugen

IT-ansvarlige HF, avtalesykehus, Andre rapporterende enheter

 

Gruppe 3. 

Iver Nordhuus

Eva Godske Friberg

Radiologi og stråleterapi leverandører og enheter

 

Gruppe 4, tema:

NPR ordinær med tilpasning for avtalespesialister, spesifikke utfordringer

presentasjon 1, avtalespesialister, innsending

presentasjon 2, avtalespesialister

Inger Dahlstrøm

Adrian T Lundemo

Avtalespesialister, leverandører, Den norske psykologforening

14.20-14.40 Pause
14.40-15.00 Oppsummering. Vegen videre.

Tom Christensen

Olav Isak Sjøflot

Last ned:

Program (PDF)

Referat / oppsummering (PDF)

Deltakerliste (PDF)

 

 

Først publisert: 28.08.2019