Kurs i tilsyn med miljørettet helsevern og radon

(Avsluttet)

Sted: Gamle Museet, Dronningensgt. 4, Oslo

Obs
Påmeldingsfrist 13. mai

Trenger du å oppdatere deg om tilsyn med miljørettet helsevern og radon? Kommunene har ansvaret for å føre tilsyn med faktorer som påvirker inneklimaet i skoler, barnehager og utleieboliger. Radon i inneluft, som gir økt risiko for lungekreft, er én av disse faktorene.

Program og innhold i kurset

Kurset vil gi veiledning i tilsyn med miljørettet helsevern, med spesielt vekt på radon og Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

09:30: Registering. Kaffe.

10:00: Velkommen

10:05: Radon – kilder, helserisiko og grenseverdier.
– Helserisiko fra radon og grunnlaget for regelverket, v/DSA

11:00: Pause

11:15: Tilsyn med miljørettet helsevern. 
– Tilsynsplanlegging og -gjennomføring, inkl. utleieboliger, v/Helsedirektoratet

12:15: Lunsj

13:00: Radonmålinger og tiltak mot radon.
– Hvordan vurdere måling og tiltak. Gjennomgang av måleprosedyrene, v/DSA

13:45: Kommunenes håndtering og erfaringer. 
– Utførte tilsyn med radon i utleieboliger v/Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn
– Måling og tiltak i et skole-case, v/Undervisningsbygg, Oslo kommune

14:30: Pause

14:45: Kartlegging og oversikt over radonforholdene
– Om hvordan kommunene kan skaffe oversikt, v/DSA

15:15: Informasjon og veiledning
– Veiledning av tilsynsobjekter og informasjon til befolkningen, v/DSA

15:45: Slutt 

Kurset arrangeres av Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Programmet i utskriftsvennlig format (PDF)

Målgruppe

Kommunale saksbehandlere og ledere med ansvar for tilsyn med miljørettet helsevern. Kurset er også åpent for personell fra kommunale eiendoms-/tekniske enheter.

Ingen deltakeravgift. Reise og evt. opphold bestilles og dekkes av hver enkelt deltager.

Påmelding

Frist: 13. mai 2019

Kontakt

Finn Martinsen, Helsedirektoratet, finn.martinsen@helsedir.no

Bård Olsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, bard.olsen@dsa.no

Først publisert: 29.04.2019