Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon til ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Bildekollasj av barn og voksne i ulike situasjoner og møter med skole og skolehelsetjeneste

Webinar for de som jobber i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Illustrasjonsbilde.

Helsedirektoratet ønsker å bistå med at ansatte i tjenesten blir faglig oppdatert på aktuelle fagområder som Helsedirektoratet er ansvarlig for.

  • 16. april 2024
  • 14:00–15:30
  • Digitalt - lenke blir lagt ut
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Temaer som blir tatt opp i dette webinaret er digitalt helsekort for gravide, amming, kostholdsråd, hensikt med måling og veiing, og hva ungdom tenker om å bli målt og veid. I tillegg blir det innlegg om årsverksutvikling i tjenesten.

Målgruppe:

Webinaret passer for helsepersonell som jobber i svangerskaps - og barselomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og helsestasjon for ungdom. Det er også relevant for kommunale ledere og statsforvaltere.

Program

Velkommen

Helsedirektør Bjørn Guldvog 

Helsedirektoratets roller og ansvarsområder 

Seniorrådgiver Kristine Hartvedt, avdeling for barne- og ungdomshelse 

Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Avdelingsdirektør Hanne Nissen Bjørnsen, Folkehelseinstituttet 

Statistikk og årsverksutvikling 

Seniorrådgiver Linda Haugan, avdeling for kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser 

Digitalt helsekort for gravide 

Seniorrådgiver Tonje Vråle, avdeling for barne- og ungdomshelse 

Nytt om amming 

Seniorrådgiver Ann-Magrit Lona, avdeling for barne- og ungdomshelse 

Hensikt og informasjon om veiing og måling 

Seniorrådgiver Ingeborg Berg-Olstad, avdeling for barne- og ungdomshelse 

Kommunikasjon og kosthold 

Seniorrådgiver Eva Rustad de Brisis, avdeling folkesykdommer 

Avslutning 

Seniorrådgiver Kristine Hartvedt, avdeling for barne- og ungdomshelse 

Opptak av webinaret blir lagt ut.

Kontakt:

Kristine Hartvedt, seniorrådgiver i avdeling for barne og ungdomshelse, Helsedirektoratet

 

Først publisert: 11.04.2024 Siste faglige endring: 11.04.2024 Se tidligere versjoner