Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan kan kommunen fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet? Åpen konferanse i forbindelse med Folkehelseprogrammet.

  • 19. mai 2021
  • 12:00–12:00
  • Digitalt
  • Gjennomført

Opptak av konferansen 19. mai

Program

09.00–09.10: Velkommen og status for Folkehelseprogrammet

  • Maria Jahrman Bjerke, Helse og omsorgsdepartementet
  • Hildegunn Brattvåg, Helsedirektoratet

Barn og unges psykiske helse og pandemiens påvirkning

09.10-09.45: Hvordan har koronapandemien påvirket barn og unges psykiske helse og livskvalitet?

09.45–10.00: SnakkOmPsyken.no – et tiltak i folkehelseprogrammet unge vendte seg, Gro Anita Kåsa Poulsen, Blå Kors

10.00–10.10: Pause

Betydningen av universelle tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse

10.10–10.25: Spillrommet i Horten kommune, Jan E. Holter-Wilhelmsen

10.15–10.30: Det skal en hel øy til, Ingrid Kristiansen, Frøya kommune

10.30–10.45: Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon, Agder fylkeskommune, May Olaug Horverak og Gerd Martina Langeland

10.45–11.00: Robust ungdom, Anne-Kristin Imenes, Askim kommune

11.00–11.20: Spørsmål fra seere

Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Pandemiens påvirkning på kommuners utviklingsarbeid

11.20–11.35: Foreldrekompasset som stoppet opp, Ann-Kristin Aarvold, Fredrikstad kommune

11.35–11.55: Digitalisering i utviklingsarbeid, Anne Slåtten, Vestfold og Telemark fylkeskommune

11.55–12.00: Avslutning

Tema

Hva kan forskning fortelle om barn og unges psykiske helse og livskvalitet i Norge i dag, og hvordan arbeider kommuner for å støtte og fremme gode hverdagsliv?

Konferansen vil forsøke å besvare disse spørsmålene. Den vil vise hvordan kommuner, ved universelle tiltak, kan fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet der de lever.

Konferansen vil også gi ny forskningskunnskap om påvirkningen pandemien har hatt på barn og unges psykiske helse og livskvalitet i Norge. Kommunenes arbeid på barn og unges hverdagsarenaer kan vise seg å være spesielt viktig under og etter pandemien.

Målgruppe

Konferansen er åpen for alle.

Først publisert: 07.05.2021 Siste faglige endring: 25.05.2021 Se tidligere versjoner