Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsekompetanse i alt vi gjør - derfor er det viktig for ditt arbeid

Helsekompetanse har blitt det nye nøkkelordet, og om du jobber innen helse eller folkehelse er du mest sannsynlig avhengig av å kjenne til begrepet og hva det innebærer for ditt arbeid innen kort tid.

  • 1. mars 2022
  • 11:00–12:00
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

.

Bakgrunn

Helsedirektoratet fikk i 2020 i oppdrag å operasjonalisere Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019-2023). Målet var at helsekompetanse i løpet av strategiperioden skulle være et inkorporert aspekt og tenkning i planlegging, utvikling, implementering og evaluering av helse- og omsorgstjenestene, samt folkehelsearbeidet, på alle tjeneste- og forvaltningsnivå.

I forbindelse med operasjonaliseringen av strategien arrangerer Helsedirektoratet webinar om helsekompetanse 1. mars 2022, klokken 11:00-12:00.

Om webinaret

Om du jobber innen helse eller folkehelse vil du mest sannsynlig være avhengig av å kjenne til hva helsekompetanse er og hva det innebærer for ditt arbeid innen kort tid. I webinaret får du svar på hva helsekompetanse er, hvorfor det er viktig og hvordan vi kan jobbe med det.

Tid og sted

  • 1. mars 2022 kl. 11:00-12:00

Målgruppe

Helsekompetanse er relevant i alle sektorer og på alle nivåer. Webinaret er for de som jobber i kommuner, fylkeskommuner, statsforvalter, frivilligheten, helse- og omsorgspersonell, utdanning og pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner, o.l.

Program

Velkommen! Kort om strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen.
(Øyvind Giæver, Helsedirektoratet)

Hva er helsekompetanse, hvorfor er det viktig og hvordan kan vi jobbe med det i helse og omsorgssektoren og i folkehelsearbeidet?
(Kristine Sørensen, president for International Health Literacy Association og leder for Health Literacy Europe; contact@globalhealthliteracyacademy.org)
Helsekompetansens kraft i folkehelsearbeidet
(Hanne N. Bjørnsen, helsesykepleier og førsteamanuensis, NTNU; hanne.n.bjornsen@ntnu.no)
Hvordan kan frivilligheten jobbe med helsekompetanse?
(Anniken Schwamborn, seniorrådgiver integrering, Norske Kvinners Sanitetsforening; Anniken.Schwamborn@sanitetskvinnene.no)
Hvorfor er brukermedvirkning viktig for å øke helsekompetansen? 
(Bjørnar Allgot, rådgiver, Helsedirektoratet; Bjornar.Allgot@helsedir.no)
Pasienten som aktiv deltaker i fremtidens helsetjeneste
(Astrid Nylenna, programleder NHSP, Helsedirektoratet; astrid.nylenna@helsedir.no)

Åpent for diskusjon i etterkant.

Først publisert: 16.02.2022 Siste faglige endring: 24.02.2022 Se tidligere versjoner