Folkehelsekonferansen 2019

(Avsluttet)

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs plass, Oslo

Om konferansen

I 2019 arrangeres hovedkonferansen i Oslo 15. og 16. oktober, med forkonferanser mandag 14. oktober. Årets tema er livskvalitet og psykisk helse.

Målgruppen

Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og forvaltning, politikere, helsepersonell, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Påmelding

Utfyllende informasjon og påmelding kan finnes på konferansens nettsider folkehelsekonferansen.no.

Forkonferanser mandag 14. oktober

Prioritering av folkehelsetiltak

Målet er å belyse prioritering av folkehelsetiltak. Hva er legitime mål og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak? Og hvilke forutsetninger må på plass for å kunne prioritere riktig i folkehelsearbeidet?

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Universitetet i Bergen

Systematisk folkehelsearbeid i kommunen

Målet er å gi kommuner mer "praktisk" kunnskap om hvordan og hva som kreves av et systematisk folkehelsearbeid i henhold til loven.

Arrangør: Helsedirektoratet

Mer informasjon om forkonferansene

Hovedkonferansen 15.–16. oktober

Konferansen har som hovedtema livskvalitet og psykisk helse. Hvordan og hvorfor er det viktig å måle livskvalitet? Hva er sammenhengen mellom livskvalitet og psykisk helse? Hva påvirker menneskers livskvalitet negativt? På hvilke arenaer og på hvilke måter kan kommunene og andre jobbe med dette i folkehelsearbeidet?

Program for hovedkonferansen

Først publisert: 23.05.2019