Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fastlegekonferansen

På årets konferanse vil du møte blant andre helseministeren og fastleger fra både inn- og utland.

 • 22. mai 2024
 • 10:00–15:30
 • Vitaminveien 4, 0483 Oslo / LIVE-stream
 • Gjennomført, se opptak
Konferanse
Webinar

Opptak

Om konferansen

Sammen skal vi ta et dypdykk i bærekraft på fastlegekontoret. Hvilke grep må vi ta for å få dette til? Hovedtema for konferansen er en bærekraftig fastlegeordning.

Program

Åpning

 • 09:00 Dørene åpnes stands, mingling, kaffe og litt å bite i. 
 • 10:00-10:25
  Korte åpningsinnlegg
  Jan Christian Vestre, helseminister 
  Bjørn Guldvog, helsedirektør (videohilsen)
  Mari Trommald, KS 
  Marte Kvittum Tangen, Den norske legeforening 
  Jannicke Bruvik, Pasient- og brukerombudet

Pulsen på fastlegekontoret
10:25- 10:45

 • Pulsen på fastlegekontoret - Korte digitale innslag fra tre fastleger
 • Hanne Edøy Lossius, Bergen kommune
 • Johannes Stenberg, Hadsel kommune
 • Atal Faizi- -ALIS, Halden kommune

Hvor står vi
10:45-11:10

 • Evalueringsrapport for 2023, Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

 • Diskusjon og spørsmål fra slido og salen

Pause 
11:10-11:20

Bærekraft-hva kan det bety?
11:20 -12:15

 • Prioriteringer i allmennlegetjenesten
  Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
   
 • Føre var: Vi må ikke la den felles norske helsetjenesten kollapse
  Stefan Hjörleifsson og Linn Okkenhaug Getz, Gjør kloke valg.
   
 • Erfaringer fra Sverige
  Magnus Isacsson- SFAM (Svensk förening  för allmänmedicin)
   
 • Hvordan kan fastlegene bidra med å redusere klimautslipp? 
  Erlend Tuseth Aasheim, Helsedirektoratet 
   
 • Diskusjon og spørsmål fra slido og salen

Lunsj, mingling og stand
12:15-13:00

Elementer i en bærekraftig utvikling
13:00-14:15

 • Effekter av dagens finansieringsordning. Om aktivitet, overaktivitet og portvaktfunksjonen Kristian Østby-fastlege, Nordre Follo kommune

 • Generalistkompetanse – hvem, hva, hvor?
  Anette Fosse, Nasjonalt senter for distriktsmedisin 

 • Organisering-Kan Nordsjøturnus gi bærekraftige tjenester i distrikt? 
  Erik Edward Prestgaard, Nasjonalt senter for distriktsmedisin/ Måsøy kommune
   
 • Oppfølgingsteam- bærekraftig samhandling
  Kjell-Arne Nordgård, Kinn kommune 
 • Best sammen, men ikke alltid samtidig (en kjærlighetshistorie)
  Jan-Eilert Pedersen og Lars-Erik Aaker Brunes, Notodden kommune

 • Utveksling av helseopplysninger mellom helse, NAV og offentlige portaler.
  Merete Lassen og Jon-Torgeir Lunke, Helsedirektoratet 

 • Kunstig intelligens på vei inn i fastlegekontorene.
  Hva kan det brukes til, hva er farene og kan den europeiske KI-forordningen hjelpe oss med?
  Hilde Margrethe Lovett, Helsedirektoratet. 

Kaffepause
14:15-14:30

Avslutning
14:30- 15:30

 • Nasjonale digitale samhandlingsløsninger – med fokus på pasientens legemiddelliste og pasientens journaldokumenter
  Jacob Holter Grundt, Helsedirektoratet

 • Ledelse og kultur – sidespor eller essensielt for framtidens fastlegetjeneste? Thomas Hoholm, Handelshøyskolen BI. 

 • Befolkningens helsekompetanse og bærekraft. Ligger deler av løsningen på bærekraftutfordringen her?
  Hanne Søberg Finbråten, Høgskolen Innlandet 

 • Fornøyde fastleger, gir det friskere pasienter? Hva betyr fastlegenes egen helse for bærekraft i fastlegeordningen?
  Karin Rø, Legeforskningsinstituttet. 

 • Diskusjon og spørsmål fra slido og salen
 • Oppsummering og vel hjem, Helen Brandstorp, Helsedirektoratet

Kontakt

E-post: programkontor.hpa@helsedir.no

Først publisert: 16.02.2024 Siste faglige endring: 16.02.2024 Se tidligere versjoner