Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Velkommen til årets fastlegekonferanse!

Årets fastlegekonferanse var en hybridkonferanse med mulighet for både fysisk og digital deltagelse. Vi hadde tre bolker med innlegg fra spennende innledere, messeområde med stands mellom innleggsbolkene og en avsluttende panelsamtale. Hele konferansen ble tatt opp, og både opptaket og presentasjoner fra innlederne er publisert lenger ned på denne siden.

 • 19. mai 2022
 • 09:00–16:00
 • Vitaminveien 4, 0483 Oslo / LIVE-stream
 • Gjennomført, se opptak og presentasjoner
Konferanse
Webinar

Opptak

Presentasjoner

Evaluering av Fastlegekonferansen 2022

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om konferansen, slik at vi kan forbedre oss til neste gang. Håper så mange som mulig av dere som har deltatt ønsker å gi oss en tilbakemelding.

Dørene åpnet 09.00

Kaffe og mingling i åpent messeområde med stands.

Åpning av konferansen 10.00-10.30 

 • Åpning av konferansen v/Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
 • Helsedirektør Bjørn Guldvog
 • President i Den norske legeforening, Anne Karin Rime
 • Områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø
 • President i WONCA, Anna Stavdal

Årsrapport for allmennlegetjenesten 10.30-11.00

Etter åpning og innledning blir det fremlegg av årsrapport for allmennlegetjenesten 2021

 • Status og innledning om årsrapporten fra Helsedirektoratet
 • Oslo Economics presenterer funn og vurderinger fra sin evalueringsrapport av Handlingsplan for allmennlegetjenesten
 • Åpen mic – innspill og kommentarer fra salen

Hovedprogram

Bolk 1 – En trygg og attraktiv karrierevei 11.15-12.15

I denne bolken vil du få presentert oppdatert kunnskap fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og høre eksempler og innlegg fra både kommuner, leger og ALIS om arbeidet med stabilisering og rekruttering i fastlegeordningen.

 • Hvordan rekruttere og beholde fastleger? 
  Lege og leder i NSDM, Anette Fosse, deler ny kunnskap om ALIS

 • Lokal tiltakspakke i fastlegeordningen i Tromsø kommune – Virker den?
  Kommunefarmasøyt og prosjektleder Ellen Riksvold og kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen fra Tromsø kommune legger frem arbeidet og vi får høre hvordan det oppleves av Vanja Poppe Skipenes som er ALIS i kommunen

 • Hva sier kvalitetsindikatorene om kontinuiteten i allmennlegetjenesten?
  Lege og divisjonsdirektør Helen Brandstorp presenterer data og innsikt fra Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenesten 

 • Hvorfor er et langvarig lege-pasientforhold så viktig?
  Fastlege og lektor ved NTNU, Harald Sundby, i dialog med pasient om erfaringer fra praksis med lang avtalevarighet

 • Om å lykkes med legevakt

Lunsj 12.15-13.00

Bolk 2 – Kvalitet og forbedring i tjenesten 13.00-13.45

I denne bolken kan du forvente å bli inspirert til å følge med på kvalitetsarbeid og få små innblikk i gode eksempler på samarbeid og kvalitetsforbedring.

 • Hvordan får vi til trygg og god ledelse av kvalitetsarbeidet? Erfaringer fra Kvalitetsseminar i Drammen kommune
  Nicolas Øyane, lege og leder i SKIL og Ingeborg Johannessen, kommuneoverlege i Drammen kommune

 • Prosjekt Pasienterfaringer med fastlegen 2021-2025
  Forsker Rebecka Maria Norman (FHI) 

 • Hvordan gjøre kvalitetsforbedring spennende og interessant - Erfaringer fra prosjekt Riktigere antibiotikabruk i allmennlegetjenesten
  Sigurd Høye, allmennlege og førsteamanuensis ved UiO og Torunn Bjerve Eide, fastlege og postdoktor ved UiO

 • Tilgjengeliggjøring av data – presentasjon av ny påloggingsløsning for fastleger

Bolk 3 – Nye måter å jobbe på 14.00-14.40

Her kan du forvente interessante samtaler mellom leger, sykepleiere og fagfolk som deler tanker og inspirasjon om fremtidens fastlegeordning.

 • Om digital triageringsløsning på legekontoret
  Prosjektleder Nina Brøyn i Helsedirektoratet innleder om pilotprosjektet

 • Hjelper det om legetimen starter med at pasienten forbereder seg hjemmefra?
  Samtale om erfaringer med triageringspiloten, mellom Nina Brøyn og legene Anders Sandvei (SiO legekontor) og Christian Vold (Frei legekontor)

 • Er primærhelseteam (PHT) en del av fremtidens fastlegeordning?
  Samtale mellom prosjektleder Rolf Johannes Windspoll (Helsedirektoratet), Tom Dalby Moe (Sykepleier i PHT) og Silje Røssvoll (Lege ved Rana lokalmedisinske senter)

 • Spørsmål fra salen

Panelsamtale og avslutning 14.55-16.00

Dagen avsluttes med fremlegging av funn fra en undersøkelse Oslo Economics har gjennomført blant studenter og LIS1 om fremtidens fastleger. Dette, kombinert med innlegg fra det øvrige programmet, blir utgangspunktet for en samlende panelsamtale som avslutter konferansen.

 • Undersøkelse om fremtidens fastleger
  Oslo Economics presenterer funn og resultater fra undersøkelse gjennomført blant studenter/LIS 1
 • Kan vi samles om fastlegeordningen?
  Helen Brandstorp leder panelsamtale med 5 leger om dagens kanskje viktigste spørsmål.
  • Silje Røssvoll, Lege ved Rana legekontor
  • Katarina Melandsø Corell, Brummunddal legesenter
  • Harald Sundby, Fastlege og lektor ved NTNU
  • Vanja Poppe Skipenes, ALIS i Tromsø kommune
  • Vivian Kind Svendsen, LIS1 ved Lægene på Kirkebrygga i Fredrikstad
 • Avslutning og vel hjem

For spørsmål eller ønske om å delta med stand, kontakt oss på e-post. Skriv 'Fastlegekonferansen' i emnefeltet:

Først publisert: 14.10.2021 Sist faglig oppdatert: 01.04.2022 Se tidligere versjoner