Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fastlegekonferansen

Har vi resepten for fremtidens ordning? Hva vil ekspertutvalget foreskrive og hva med fastlegene selv? 

 • 31. mai 2023
 • 09:00–15:30
 • Vitaminveien 4, 0483 Oslo / LIVE-stream
 • Gjennomført, se opptak
Konferanse
Webinar

Opptak

Om konferansen

Årets fastlegekonferanse er en hybridkonferanse med mulighet for både fysisk og digital deltagelse. På konferansen vil du møte blant andre representanter fra helsemyndighetene, fastleger fra både inn- og utland, legevaktsleger, fagforeningene og forskere. Vi skal sammen ta et dypdykk i hvor fastlegeordningen står nå, og hvor vi går i fremtiden. For har vi funnet resepten? 

Program

10:00 Åpning

 • Åpning ved  helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
 • Innlegg ved helsedirektør Bjørn Guldvog 
 • Innlegg ved Jannicke Bruvik, Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombudet 
 • Innlegg ved Gunn Marit Helgesen, styreleder i kommunenes organisasjon KS
 • Innlegg ved Anne Karin Rime, president, Legeforeningen 

10:30 Del 1: Finansiering og organisering: Kan vi organisere oss frem til en løsning?

 • Ekspertutvalgets vurdering og anbefalinger, Kjetil Telle, leder for Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten 
 • Kommentarer til ekspertutvalgets rapport 
  • Magne Nylenna, professor emeritus samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo 
  • Håvard Skjellegrind, førsteamanuensis, HUNT forskningssenter, NTNU 
  • Grete Syrdal, direktør helse og velferd, Bærum kommune 
  • Anders Svensson, kommuneoverlege, Bø kommune 
  • Petter Brelin, fastlege, Legene Nohr og Brelin, Halden 
  • Johanne Storm Ligaard, ALIS og vikarlege, Lovisenberg Legesenter 
  • Bettina Caroline Fossberg, kommuneoverlege, Lillestrøm kommune

Lunsj

12:35 Del 2: Presentasjon av noen ulike måter å organisere fastlegeordningen på

 • Legevaktspilot/videolegevakt, Sindre Ervik Sætre, overlege, Molde legevakt
 • Fastlegeordningen i Danmark, Roar Maagaard, Speciallæge i almen medicin,
 • Skødstrup Lægepraksis. Påtroppende leder i Nordic Federation of General Practitioners 
 • Digitale behandlingsplaner, Marius Edvardsen, fastlege, Mørkved legesenter
 • Studentsamskipnaden i Oslo - Helse, Trond Morten Trondsen, direktør, SiO Helse 
 • Rediscover the Joy of General Practice - utvikling av en norsk modell, Anette Fosse, avdelingsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin 

Pause 

13:35  Del 3: Kompetanse. Hvordan sikre kompetanse i en tid med knapphet på folk

 • Ekspertutvalgets vurdering og anbefalinger knyttet til kompetansekrav, Kjetil Telle, leder for Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten 
 • Dilemma sett gjennom en fastleges øyne, Øyvind Stople Sivertsen, fastlege, Bjølsen legesenter AS
 • Dilemma sett fra en kommunes side, Bent Ingebrigtsen, fastlege, Hornindal legekontor. Tidligere kommuneoverlege i Volda Kommune 
 • Helsekompetanse og kulturell kompetanse, Esperanza Diaz, spesialist i allmennmedisin, professor og leder for Pandemisenteret, Universitet i Bergen. 

Pause 

14:35 Del 4: Hvor står vi og hvor skal vi?

 • Hvor står vi? Evalueringsrapport fra Oslo Economics, Erik Magnus Sæther, partner, Oslo Economics 
 • Paneldebatt: Hvor går vi? 
  • Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet 
  • Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund 
  • Anne Karin Rime, president, Den norske legeforeningen 
  • Tor Arne Gangsø, områdedirektør, KS 
  • Jannicke Bruvik, nasjonal koordinator, Pasient- og brukerombudet 
  • Ordstyrer: Johan Georg Røstad Torgersen, avtroppende direktør, divisjon kvalitet og forløp, Helsedirektoratet  

Det vil legges til rette for spørsmål og innspill underveis

Kontakt

Først publisert: 12.01.2023 Sist faglig oppdatert: 12.01.2023 Se tidligere versjoner