Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagdag om tvang i psykisk helsevern (webinar)

Helsedirektoratet inviterer til fagdag (webinar) om tvang i psykisk helsevern 20. november 2020 kl. 10.00-13.00.

 • 20. november 2020
 • 10:00–13:00
 • Gjennomført

Fagdagen ble avholdt som webinar 20. november 2020.

 

Formålet med fagdagen er å gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet og til ansatte hos fylkesmannen som arbeider med tvang i det psykiske helsevernet. I tillegg inviteres organisasjoner og andre statlige instanser som jobber med dette feltet.

Alle fire medlemmer per kommisjon og varamedlemmer inviteres til webinaret.

Tidligere har vi hatt en årlig to-dagers konferanse for kontrollkommisjonene. På grunn av covid-19 arrangerer vi i år en fagdag som webinar.

Tid og sted

 • Tid: Fredag 20. november kl 10.00 – 13.00
 • Webinaret streames: For å koble deg til webinaret, trykk på denne lenken og bruk enten Edge eller Chrome nettleser 
 • Opptak vil bli publisert i etterkant

Målgruppe

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern, ansatte hos fylkesmannen som arbeider med tvang i det psykiske helsevernet, og representanter fra organisasjoner og andre statlige instanser som jobber med dette feltet.

Program

Kl 10.00-10:30

 • Velkommen til konferansen, ved fung. avdelingsdirektør Wenche Dahl Elde, Helsedirektoratet
 • Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, ved avdelingsdirektør Geir Helgeland, Helse- og omsorgsdepartementet, og seniorrådgiver Vårin Hellevik, Helsedirektoratet

Kl 10.30-11.00

 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM), ved direktør Pål Iden. Presenterer rapporten "Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost

Kl 11.00-11.30

 • Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, ved avdelingssjef Helga Fastrup Ervik. Gjennomgang av funn og anbefalinger etter besøk i tre institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge

Kl 11.30-11.45

 • Kulturelt innslag ved Georg Buljo.

Kl 11.45-12.30

 • Kontrollkommisjonenes velferdskontroll ved kontrollkommisjonsleder Paal-Henrich Berle og pårørendemedlem Anne Magnussen. Hva bør velferdskontrollen omfatte? Egne erfaringer og ulike problemstillinger i lys av funn fra Forebyggingsenheten og UKOM.

Kl 12.30-13.00

 • Problemstillinger rundt beslag av mobiltelefoner, nettbrett ol. ved kontrollkommisjonsleder Bjørn Storli
 • Avsluttende kommentarer fra seniorrådgiver Vårin Hellevik, Helsedirektoratet

Kontakt

Har du spørsmål om webinaret, ta kontakt med toril.lahnstein@helsedir.no, tlf. 906 94 306

Først publisert: 08.10.2020 Sist faglig oppdatert: 08.10.2020 Se tidligere versjoner