Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digitalt seminar om kartlegging av oppmøte på helsestasjon

Torsdag 3. juni inviterte Helsedirektoratet til digitalt seminar om funnene i rapporten "Manglende oppmøte på helsestasjon. En kartlegging rundt uteblivelse fra konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet 0-5 år", som ble publisert 27. mai.

 • 3. juni 2020
 • 09:30–10:30
 • Digitalt seminar
 • Gjennomført

I seminaret presenterte Helsedirektoratet funnene i rapporten Manglende oppmøte på helsestasjon. En kartlegging rundt uteblivelse fra konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet 0-5 år.

Vestnes kommune presenterte hvordan fange opp barn som flytter til kommunen, og Helsedirektoratet og Vestnes kommune besvarte spørsmål fra deltagerne. Se spørsmål og svar lenger ned

Rapport: Manglende oppmøte på helsestasjon. En kartlegging rundt uteblivelse fra konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Opptak av seminaret

Presentasjoner

Evaluering

Vi ønsker å bli bedre, og vil gjerne ha din tilbakemelding på webinaret. Fyll ut kort tilbakemelding her

Spørsmål og svar

Beklageligvis oppsto det en feil under webinaret slik at vi ikke fikk opp de spørsmålene som kom inn. Dessverre lagres ikke spørsmålene som kommer inn, men en kollega fikk med seg noen av spørsmålene. Disse følger under med svar og kommentarer fra Helsedirektoratet og fra Vestnes kommune.

Spørsmål til Helsedirektoratet:

Får vi tilgang til presentasjon i etterkant?

Svar: Ja (se lenger opp på siden)

Grunnlaget for nokre har deltaking på over 100 % kan være at nokre barn får gjennomført 6 ukerskontroll uten at dei har bustadsadresse i kommunen og flytter etterpå?

Svar: Det er en mulig forklaring. Andre kan være at et barn har vært inne to ganger til f. eks. en 2-års konsultasjon og at det er innrapportert som to kontroller.

Kommentar fra deltaker: Journalsystemet er kobla opp mot folkeregisteret, men det er ein stor jobb i ein stor kommune å gå gjennom folkeregisteret opp mot journalsystemet for å sjekke kven som ikkje er registrert i journalsystemet?

Svar: Hvis oppkoblingen gjøres ofte så kan kanskje arbeidsbelastningen spres mer enn dersom dette f. eks. kun gjøres en gang i måneden? Kan det være muligheter i fagsystemet å forenkle prosessen? Kan dere evt. snakke med systemleverandøren? 

Spørsmål til Vestnes kommune

Hvordan kontakter dere foreldre som dere finner via lokalt folkeregister? Standardbrev, telefon, annet?

Kan sende brevet til foresatte/ eller direkte til barnet med invitasjon til time ved helsestasjonen.  Sistnevnte dersom en ikke kjenner foreldre/foresattes navn.

Hvordan søker man opp hvem som har foreldreansvaret for barnet?

Ang. foreldreansvar: du får ikke opp navnet til foresatte/foreldre, men du få opp om det er delt ansvar, eller om det er mor eller far. For å finne foresattes navn kan en se på lista på samme søk om det er personer som er registret på samme adresse.

Kommentar fra deltaker til Vestnes: I HsPro kan du krysse av i folkeregister for de som ikke har journal i helsestasjon, kan sette inn fra født dato.

Ja, du kan søke i folkeregisteret på de som ikke har journal i Hspro.

   Program

   Kartleggingen viser at de aller fleste barn i Norge møter til aldersbestemte helsekonsultasjoner på helsestasjon, også de barna vi er bekymret for. Det er ingen særskilte kjennetegn ved barn og familier som ofte utsetter konsultasjon eller ikke møter, og kommunene har gode rutiner for å følge opp barn som ikke møter.

   Kartleggingen viser også at kommunene har utfordringer knyttet til å få oversikt over barn under skolealder som melder flytting til Norge fra andre land.

   • Åpning ved ledelsen i Helsedirektoratet
   • Helsedirektoratet presenterer rapporten
   • Vestnes kommune vil presentere og svare på spørsmål om hvordan de gjør koblinger mellom journalsystemet og Norsk helsenett (NHN) sitt personregister (PREG) for å avdekke om det har flyttet nye barn i alderen 0-5 år inn i kommunen.
   • Still spørsmål underveis og få svar. Vi svarer på spørsmål fra deltagerne. Deltagerne legger inn sine spørsmål i chaten i Vimeo, som er plattformen vi bruker for å streame seminaret

   Først publisert: 28.05.2020 Siste faglige endring: 28.05.2020 Se tidligere versjoner