Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Allergifrisk 2024 – nasjonal konferanse i astma, allergi og annen overfølsomhet

  • 10.–11. april 2024
  • Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo, Oslo
  • Gjennomført, se opptak
Konferanse
Webinar

Opptak

Om konferansen

Allergifrisk arrangeres onsdag 10. og torsdag 11. april 2024 i et samarbeid mellom RAAO (regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet) i hver helseregion og Helsedirektoratet.

Konferansen holdes i Helsedirektoratets lokaler (Vitaminveien 4, Storo) i Oslo. Alle må registreres og vise legitimasjon før de slippes inn, møt i god tid.

Man kan også delta digitalt.

Målgruppe

Målgruppen for fagkonferansen er leger, sykepleiere og annet helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Lillian Leknes i Helsedirektoratet

Program

Endringer kan forekomme.

Onsdag 10. april

08:45–09:30 Registrering

Kursledere: Eva Stylianou, Oslo universitetssykehus, og Anders Tøndell, St. Olavs Hospital

09.30–09:45 Åpning, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet

Nytt fra RAAO

09:45–10:00 Allergiplattform på Helsebiblioteket, Kjell Tjensvoll, Helsebiblioteket

10:00–10:15 Yrkesdermatologisk poliklinikk, Teresa Berents / Ingvill Sandven, OUS

10:15–10:30 E-læringskurs matallergi, Liv Rodal, St. Olavs hospital

10:30–11:00 Pause

11:00–11:15 Matallergikurs hos RAAOene, Anne Munkvold, UNN

11:15–11:30 Atopisk eksem – standard behandlingsskjema, Teresa Berents, OUS

11:30–11:45 Oppbygging av lokale allergisentra, Ingegerd Møller, SUS

11:45–12:45 Lunsj

Hud

12:45–13:15 Kronisk urticaria, Marcus Maurer, digitalt, Charité - Universitätsmedizin Berlin

13:15–13:25 Diskusjon/spørsmål

13:25–13:55 Histaminintoleranse, Imke Reese, PhD, Nutrition Therapy, Munich

13:55–14:05 Diskusjon/spørsmål

14:05–14:30 Pause

Allergologi i praksis - kasuistikker fra nord til sør

14:30–14:45 Kasuistikk fra Vest, RAAO Helse Vest

14:45–15:00 To helt ulike pasienter med samme diagnose, Sveinung Larsen

15:00–15:15 Fisk og kylling – hva er sammenhengen? Martin Sørensen

15:15–15:30 Bobler til besvær, Hildegunn Nordeng

Torsdag 11. april

08:15–09:00 Registrering

Kursledere: Eva Stylianou, OUS, og Anders Tøndell, St. Olavs Hospital

09:00 Luftveier

09:00–09:35 Long covid, lungefunksjon og astma, Anne Spurkland, UiO

09:35–10:00 Spirometri – hvor gode er vi egentlig? Nye retningslinjer, Elisabeth Edvardsen, OUS

10:00–10:30 Arbeidsrelatert astma i lakseindustrien, Carl Fredrik Fagernæs, St.Olavs hospital

10:30–11:00 Pause

Kunnskapsoppsummeringer

11:00–11:30 Helserisiko ved e-sigaretter, Helsedirektoratet

Diskusjon og spørsmål

11:30–11:40 Elektromagnetiske felt, Dag Markus Eide, FHI

Diskusjon og spørsmål

11:40–12:00 Kronprins Haakons forskningspris 2024, Astma- og Allergiforbundet

12:00–13:00 Lunsj

13:00–13:30 Lokalallergisk rhinitt, Sverre Steinsvåg, Sykehuset Sørlandet

13:30–14:00 Nasalprovokasjon, Randi Olsen, UNN

14:00–14:20 Pause

14:20–14:50 Eosinofil øsofagitt – ny kunnskap og behandling, Margit Brottveit, OUS

14:50–15:20 Tidlig introduksjon av allergene matvarer – hvilke råd kan vi gi? Karin Cecilie Lødrup Carlsen, OUS/UiO

15:20–15:30 Avslutning, Kurslederne

Opptak fra Allergifrisk 2023

Dag 1: https://bcove.video/3KNCqCU

Dag 2: https://bcove.video/43S3Lwz

Først publisert: 19.12.2019 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner