Allergifrisk

(Avsluttet)

Sted: Helsedirektoratets lokaler

Obs
Påmeldingsfrist 7. mars

Strømming

Konferansen ble strømmet på Helsedirektoratets youtube-kanal.

Påmelding

Ingen deltakeravgift, gratis lunsj. Begrenset antall plasser.

Program 

Programmet er utarbeidet av de regionale sentrene for astma, allergi og annen overfølsomhet (RAAO) i et samarbeid med Helsedirektoratet.

Dag 1

09:15-10:00 Registrering

10:00-10:20 Åpning ved Helse- og omsorgsdepartementet / Helsedirektoratet
10:20-10:50 Allergologi i NCD-strategien/NCD-arbeidet ved/Astrid Nylenna

Også røyk uten ild:

10:50-11:20 E-sigaretter, venn eller fiende? Kai-Håkon Carlsen
11:20-11:40 Snus i svangerskap, Ina Kreyberg
11:40-12:40 Lunsj
12:40-13:00 E-sigaretter – ny regulering i Norge, Monica Edbo

Praktisk allergologi – hva er nytt?

13:00-13:30 Yrke og allergi – potensialet for forebyggende arbeid ved Jose Hernán Alfonso
13:30-14:00 E-læring og allergologi ved Marie Bjørbak Alnæs
14:00-14:30 Pause
14:30-15:10 Astmadiagnostikk og -behandling hos barn ved Knut Øymar
15:10-15.50 Alvorlig astma hos voksne - ny veileder ved Eva Stylianou
15:50-16:20 Når hele barnehagen blir satt på diett ved Vibeke Østberg Landaas
16:20 Avslutning dag 1

Dag 2

08:00-08:45 Registrering (husk legitimasjon)

08:45-09:00 Kronprins Haakons forskningspris ved NAAF

Praktisk allergologi

09:00-09:25 Allergener i de norske soverom ved Randi Bertelsen
09:25-09:50 Hva er et allergivennlig soverom/hus ved Kai Gustavsen
09:50-10:10 Allergifrie hunder-finnes det? ved Martin Sørensen
10:10-10:30 Allergipass i kjernejournal, Bent Asgeir Larsen
10:30-11:00 Pause

Nå blir det andre boller?

11:00-11:40 Hveterelaterte lidelser - Klassifikasjon IgEmediert hvete allergi i luftveier: Bakerastma/rhinitt ved Torgeir Storaas
11:40-12:00 Hveteallergi-Hud ved Teresa Løvold Berents
12.00-12:30 Cøliaki, Knut Lundin
12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:00 IgE-mediert hveteallergi, Esben Eller
14:00-14:30 Matavhengig anstrengelsesutløst anafylaksi (FDEIA), Esben Eller
14:30-15:00 Ikke cøliakisk-glutensensitivitet – finnes det? Hanna Fjeldheim Dale
15:00 Oppsummering og vel hjem

Om konferansen

Målgruppen er ansatte i helsetjenester i kommune, helseforetak og apotek.

Det søkes Legeforeningen og Sykepleierforbundet om tellende kurstimer for relevante spesialiteter.

Først publisert: 25.04.2019