Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien

Eldre kvinne som spiser mens hun snakker med ung kvinne på en skjerm.

Illustrasjon (Foto: Estera K. Johnsrud / No Isolation).

Eldre har møtt en dobbel trussel under covid-19-pandemien gjennom å ha vært ekstra utsatt for alvorlig sykdom og ekstra utsatt for sosial isolasjon. Hvordan har det påvirket og forandret hverdagen og livene til eldre, og hvordan kan vi trekke erfaringer av dette?

 • 19. august 2022
 • 11:00–13:00
 • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Om arrangementet

Det er et mål å skape et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn hvor eldres behov for fellesskap, aktiviteter og deltakelse ivaretas. For at det skal være mulig må det legges til rette for å utvikle helhetlige kommunale tjenester som ivaretar dette behovet. I tillegg må det finnes steder å møtes som er åpne og tilgjengelige.

Under covid-19-pandemien ble mye stengt ned – både institusjoner og møteplasser, og dette rammet mange eldre. Siden eldre er en mangfoldig gruppe påvirket pandemien gruppen på forskjellige måter.

Hensikten med webinaret er å formidle kunnskap om opplevelser og erfaringer fra før og under pandemien og gi innsikt som gjør oss mer beredt ved senere kriser og pandemier.

På webinaret lanseres rapporten Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid? En studie av tilbud og hverdag blant hjemmeboende eldre i pandemiens første 1,5 år som Nordlandsforskning har gjennomført for Helsedirektoratet som en del av oppfølging av strategi for et aldersvennlig samfunn. Prosjektet har sett på kommuners arbeid med et aldersvennlig samfunn under en pandemi og konsekvenser for hjemmeboende eldres livskvalitet. Også sivilsamfunnet og frivillighetens betydning belyses i rapporten. I tillegg til kunnskap om betydningen pandemien har hatt, er lærdommer som kan være verd å bygge på videre. 

Det vil også bli presentert resultater fra et innovasjonsprosjekt som ble gjennomført før pandemien  - Aktivitet og fellesskap blant eldre. Erfaringer med sosial omsorg i Steigen og Tana/Deatnu. Prosjektet har blant annet sett på hvordan kommuner, i partnerskap med frivillig sektor, pårørende og brukere utvikle helhetlige kommunale tjenester som ivaretar hjemmeboende eldres behov for fellesskap, aktivitet og deltakelse.

Nasjonalt senter for Aldring og helse har satt i gang og gjennomført flere studier og forskningsprosjekt under pandemien, noen også på oppdrag for Helsedirektoratet. Med utgangspunkt i sykehjem som kontekst vil det bli presentert resultater fra flere studier.

Frivilligheten har før, under og etter pandemien hatt stor betydning for eldres mulighet for deltakelse, aktivitet og fellesskap. På webinaret vil tre frivillige organisasjoner (Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelse, Norske kvinners sanitetsforening) fortelle om sine erfaringer. De vil blant annet fortelle om hvordan pandemien har påvirket hverdagen og livskvaliteten til eldre, hvordan koronasituasjonen påvirket livet til personer med demens og deres pårørende, og også gi et innblikk i hvordan det var å være eldre frivillig under pandemien.

Målgruppe

Personer som gjennom sitt virke jobber med problemstillinger knyttet til temaet for webinaret. Dette kan blant annet være:  

 • kommuner
 • fylkeskommuner
 • helse- og omsorgspersonell
 • folkehelsekoordinatorer
 • frivillige organisasjoner
 • politikere
 • eldreråd
 • andre interesserte

Program

Webinaret innledes med lansering av rapporten «Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?» som Nordlandsforskning har skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Foredrag Foredragsholder
Velkommen Linda Granlund, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet 
Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid? En studie av tilbud og hverdag blant hjemmeboende eldre i pandemiens første faser  Trond Bliksvær, forskningsleder, Nordlandsforskning
Aktivitet og fellesskap blant eldre - Erfaringer med sosial omsorg i Steigen og Tana Helga Eggebø, seniorforsker, Nordlandsforskning
Sykehjemmet: Hva lærte vi av koronapandemien? Siren Eriksen, fagsjef/professor, Nasjonalt senter for aldring og helse
Eldre menneskers hverdag under koronapandemien Kari Fyhn, analytiker, Røde kors
Hun klarer ikke en stengning til – Personer med demens og erfaringer fra koronapandemien  Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Frivillig innsats under pandemien – hva tar vi med oss til neste krise? May Britt Buhaug, seksjonsleder, Norske Kvinners Sanitetsforening
Takk for nå Ingvild Konttorp Haugen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 10.06.2022 Siste faglige endring: 10.06.2022 Se tidligere versjoner