Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sjekkliste for Trygg Kirurgi

Ute på høring
Høringsfrist: 23. september 2024

Høringsutkast

Se høringsutkastet til nasjonale faglige råd for Sjekkliste for Trygg Kirurgi

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på;

 • Anbefalingenes faglige innhold
  • Virker det å være overflødig/mangler eller innhold som ikke er korrekt?
 • Er rådene er tydelige beskrevet og logisk oppbygd?
 • Er det mulig å følge rådene? (rådenes gjennomførbarhet)
 • Er det enkelt å orientere seg i teksten og på nettsiden (brukervennlighet)
 • Har du relevante eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis?

Slik gir du innspill

Takk for at du gir høringssvar via dette høringsskjemaet (forms.office.com).

 • Hvert svarfelt har plass til 4000 tegn.
 • Eventuelle ytterligere høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer 24/27732
 • Mottatte høringsinnspill blir publisert på denne høringssiden når høringsfristen er utløpt.

Bakgrunn

Nasjonale faglige råd for Sjekkliste for Trygg Kirurgi bygger på og erstatter det tidligere Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke "Trygg kirurgi” Formålet med rådet er å redusere pasientskader ved kirurgiske inngrep, styrke det kirurgiske teamets kommunikasjon og risikoforståelse og sikre god kvalitet ved all kirurgi

Målgrupper

Rådene retter seg mot ledere og helsepersonell som jobber ved offentlig og privat kirurgisk virksomhet. Rådene kan i tillegg med fordel inkluderes i pensum ved relevante helsefaglige utdanninger for å medvirke til at studenter har kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse når det gjelder perioperativ risikovurdering, risikokommunikasjon og risikohåndtering.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor er en liste over instansene som er spesielt invitert til å gi høringsinnspill.

 • Alle landets helseforetak
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Diakonhjemmet
 • Lovisenberg sykehus
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Alle landets statsforvaltere
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet
 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Fagforbundet

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med anne-berit.schelbred@helsedir.no

Først publisert: 27.06.2024 Siste faglige endring: 27.06.2024 Se tidligere versjoner