Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overføring av finansieringsansvar for legemidler til intravenøs behandling av infeksjoner og parenteral ernæring

I forslag til nasjonalbudsjett Prop. 1 S (2021–2022) ble det foreslått å overføre finansieringsansvaret fra folketrygden til de regionale helseforetakene. Forslaget har vært på høring. Helsedirektoratet planlegger for overføring i 2025.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. januar 2025

Høringsbrev

Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å vurdere hvilke konkrete legemidler en eventuell overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i Prop. 1 S (2021–2022). Det ble bedt om innspill på utvalget av legemidler og tidspunkt for overføring. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for de aktuelle terapiområdene, ikke var en del av denne høringen, og betinget at Stortinget vedtok forslaget om overføring av finansieringsansvaret.

Høringsnotat og alle høringsinnspill er publisert nedenfor.

Høringsnotat

Høringssvar

Høringsinstanser

 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • 2care4 ApS
 • Accord Healthcare AB
 • Apotekforeningen
 • B. Braun Medical AS
 • Basilea Repr. Unimedic
 • Pharma AB
 • Baxter AS
 • Bradex S.A. Repr. FrostPharma
 • Bristol-Myers Squibb
 • Den norske legeforening
 • Eurocept International BV
 • Fresenius Kabi Norge AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Gilead Sciences Nordic
 • GlaxoSmithKline AS
 • Helfo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Infectopharm Repr Unimedic Pharma AB
 • Karo Pharma AS
 • Legemiddelindustrien
 • Macure Pharma ApS
 • MIP Pharma GmbH
 • MSD (Norge) AS
 • Navamedic ASA
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Panpharma Nordic AS
 • Pfizer AS
 • Sanofi-Aventis Norge AS
 • Serviceproduksjon AS
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • STADA Nordic ApS
 • Statens legemiddelverk
 • Stragen Nordic A/S
 • SUN Pharmaceutical
 • Industries Europe BV
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Sykehusinnkjøp HF avd. LIS
 • Teva Norway AS
 • Villerton Repr. Mylan Hospital AS
 • Zambon Sweden

Kontakt

Ingvild Grendstad
Mobil: 91303575
E-post: postmottak@helsedir.no

Først publisert: 10.12.2021 Siste faglige endring: 28.04.2023 Se tidligere versjoner