Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overdoseforebyggende arbeid i kommunen

De nasjonale rådene for overdoseforebyggende arbeid beskriver hvordan kommunene på ulike måter og på ulike nivå, kan bidra til å forebygge overdoser og overdosedødsfall.

Ute på høring
Høringsfrist: 01. august 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonale faglige råd for forebygging av overdoser i kommunen.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker alle typer innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som gjør rådene så nyttige som mulig for kommunene og deres overdoseforebyggende arbeid.  

Alle typer høringsinnspill gis via dette høringsskjemaet i Forms (office.com).

Hvert svarfelt har en begrensning på 4000 tegn (inkludert mellomrom). Høringsinnspill til de enkelte rådene vurderes kun når de er skrevet inn i det enkelte råds tilhørende svarfelt – ikke i andre svarfelt.

Hvis du kontakter oss på annen måte enn Forms, ber vi om at du bruker referanse 24/13304.

Høringsbrev

Bakgrunn og målsetning 

Nasjonale faglige råd for kommunalt overdoseforebyggende arbeid er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og erstatter rådene i Nasjonal overdosestrategi 2019–2022.  

Målsetningen med revisjonen er å øke bevisstheten om at overdoser kan forekomme i alle kommuner, også i kommuner som ikke har et kjent rusmiljø, og å gi kommunene verktøy for å forebygge. 

Rådene er utarbeidet for å bidra til å gjøre det lettere for alle kommuner å utvikle sitt overdoseforebyggende arbeid slik at antallet overdoser og overdosedødsfall i Norge reduseres. Det er et mål at alle kommuner ser nødvendigheten av overdoseforebyggende arbeid, og at rutiner for å redusere risiko for overdoser er del av kommunenes systematiske folkehelsearbeid.  

Rådene er til en stor del forankra i folkehelseloven, smittevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring, og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

 • Alle landets kommuner 
 • Folkehelseinstituttet 
 • Alle regionale helseforetak 
 • Kriminalomsorgsdirektoratet 
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (SERAF) 
 • Statsforvaltere 

Foreninger og organisasjoner 

 • ACTIS 
 • ADHD Norge 
 • Angstringen? 
 • A-larm 
 • Allmennlegeforeningen 
 • Barn av rusmisbrukere 
 • Bipolarforeningen 
 • Den norske legeforening 
 • Fellesorganisasjonen 
 • Foreningen for en human narkotikapolitikk 
 • Foreningen tryggere ruspolitikk 
 • Hvite Ørn 
 • Ivareta - pårørende berørt av rus 
 • Kirkens bymisjon 
 • For Fangers Pårørende (FFP) 
 • Frelsesarmeen 
 • KS – Kommunesektorens organisasjon 
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 
 • LEVE Norge, (inkl Unge LEVE) 
 • Marborg 
 • Mental Helse 
 • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO) 
 • Nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter 
 • Norsk psykologforening 
 • Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid (LOSU) 
 • Landsgruppen av helsesykepleiere 
 • ProLARNett 
 • Pårørendealliansen 
 • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet 
 • Rusfeltets hovedorganisasjon 
 • Rådet for psykisk helse 
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS) 
 • Selvhjelp Norge 
 • Wayback 
 • We Shall Overcome 
 • Fontenehusene 

Kompetansesentre/tjenester 

 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelse (ROP) 
 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 
 • Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) 
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
 • Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR 
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Bergen (KORUS Bergen) 
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Midt (KORUS Midt) 
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Nord (KORUS Nord) 
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Oslo (KORUS Oslo) 
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Stavanger (KORUS Stavanger) 
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Sør (KORUS Sør) 
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Øst (KORUS Øst) 
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
 • Rusforsk 
 • Akan kompetansesenter

Kontakt

Espen.Freng@helsedir.no

Først publisert: 15.04.2024 Siste faglige endring: 15.04.2024 Se tidligere versjoner