Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Nasjonalt faglig råd om kommunale helse- og omsorgstjenester skal erstatte veilederen Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (IS-1971).

Rådene er fordelt på følgende kapitler:

 • Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester til innsatte
 • Helse- og omsorgstjenester til særlig sårbare innsatte
 • Innkomst og løslatelse
 • Varetekt
 • Innsattes rettigheter
 • Psykisk helse- og rusmiddelproblemer
 • Pårørende arbeid
 • Legemidler og smittevern
 • Helsepersonellets ansvar ved bruk av sikkerhetscelle/sikkerhetseng
 • Samarbeidsavtaler
 • Kriminalomsorgens ansvar for tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester til innsatte
 • Finansiering
 • Tannhelsetilbud
 • Metode og prosess 

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden: "Skriv ut / lag PDF".

Høringsinnspill

Fristen for å gi innspill har gått ut.

Høringsinnspillene kan lastes ned som en komprimert mappe (zip). Innspillene som ble sendt inn via skjema på nettsiden er samlet i et excel-dokument. Innspillene som kom via andre kanaler ligger som pdf-er, én pdf pr avsender.

Last ned høringsinnspillene (.zip).

Bakgrunn

Hensikten med nasjonalt faglige råd om kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel er:

 • å bidra til kunnskapsbasert praksis
 • riktige prioriteringer
 • god samhandling
 • redusert uønsket variasjon i tjenestene

Det overordnede målet er å bidra til at innsatte får forsvarlige og likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådet skal være til klinisk og praktisk hjelp for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og gjøre det lovpålagte ansvar tydeligere.

Høringsinstanser

 • Alle kommuner med fengsel
 • Barneombudet
 • Bruker- og pårørendeorganisasjoner'
 • Fagforeninger
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsmiljøer
 • Helseforetak
 • Helse- og sosialombudet
 • Helsetilsynet
 • Kommunens interesseorganisasjon (KS)
 • Kompetansesentre
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Mental helse ungdom
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Politidirektoratet
 • Regionkontorene til kriminalomsorgen
 • Røde kors
 • Sivilombudet
 • Statsforvaltere
 • Tilsynsråd for fengsel
 • Tyrilistiftelsen

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med stig.herman.nygard@helsedir.no.

Først publisert: 02.03.2023 Siste faglige endring: 22.03.2024 Se tidligere versjoner