Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Ute på høring
Høringsfrist: 02. juni 2023

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Nasjonalt faglig råd om kommunale helse- og omsorgstjenester skal erstatte veilederen Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (IS-1971).

Rådet består av følgende kapitler:

 • Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester til innsatte
 • Helse- og omsorgstjenester til særlig sårbare innsatte
 • Innkomst og løslatelse
 • Varetekt
 • Innsattes rettigheter
 • Psykisk helse- og rusmiddelproblemer
 • Pårørende arbeid
 • Legemidler og smittevern
 • Helsepersonellets ansvar ved bruk av sikkerhetscelle/sikkerhetseng
 • Samarbeidsavtaler
 • Kriminalomsorgens ansvar for tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester til innsatte
 • Finansiering
 • Tannhelsetilbud
 • Metode og prosess 

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden: "Skriv ut / lag PDF".

Høringsinnspill

Vi ønsker innspill på:

Begrepsbruk

 • Begrepet innsatte er brukt gjennomgående i rådet - er det kapitler eller enkelte råd hvor det bør nyanseres eller endres?
 • Begrepet fengselshelsetjeneste er erstattet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å tydeliggjøre det helhetlige ansvaret kommunen har for helse- og omsorgstjenester til innsatte. Er det faglige råd hvor dette bør nyanseres?

I tillegg vil vi ha innspill på:

 • Mangler det temaer?
 • Mangler det råd?
 • Er det lenker som ikke fungerer eller er feil?
 • I hvilken grad er rådene relevante for den kommunale helse- og omsorgstjenesten?
 • I hvilken grad er rådene relevante for innsattes helse og levekår?

Høringssvar sendes inn via skjema for høringsinnspill (forms.office.com)

Mottatte høringsinnspill blir publisert på Helsedirektoratet sine nettsider etter endt høring.

Bakgrunn

Hensikten med nasjonalt faglige råd om kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel er:

 • å bidra til kunnskapsbasert praksis
 • riktige prioriteringer
 • god samhandling
 • redusert uønsket variasjon i tjenestene

Det overordnede målet er å bidra til at innsatte får forsvarlige og likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådet skal være til klinisk og praktisk hjelp for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og gjøre det lovpålagte ansvar tydeligere.

Høringsinstanser

 • Alle kommuner med fengsel
 • Barneombudet
 • Bruker- og pårørendeorganisasjoner'
 • Fagforeninger
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsmiljøer
 • Helseforetak
 • Helse- og sosialombudet
 • Helsetilsynet
 • Kommunens interesseorganisasjon (KS)
 • Kompetansesentre
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Mental helse ungdom
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Politidirektoratet
 • Regionkontorene til kriminalomsorgen
 • Røde kors
 • Sivilombudet
 • Statsforvaltere
 • Tilsynsråd for fengsel
 • Tyrilistiftelsen

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med stig.herman.nygard@helsedir.no.

Først publisert: 02.03.2023 Sist faglig oppdatert: 02.03.2023 Se tidligere versjoner