Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forslag til endringer i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsutkast

Høringsutkastet i PDF-format: Forslag til endring i forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister – om meldeplikt for private virksomheter som yter tannhelsetjenester

Høringsbrev

Etter forslaget vil private virksomheter som yter tannhelsetjenester få en plikt til å sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Plikten foreslås forskriftsfestet ved at det tas inn et nytt fjerde ledd i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 3-1. Det tas sikte på at forskriftsendringen skal gjelde fra og med 1. januar 2022.

Helsedirektoratet ber om høringsinstansenes syn på forslaget i det vedlagte høringsutkastet.

Høringsinnspill

Last ned høringsinnspillene (.zip)

Høringsinstanser

Det er åpent for at også andre enn de angitte høringsinstansene kan gi innspill til høringen.

Kontakt

Kristine.Naess@helsedir.no

Først publisert: 30.08.2021 Sist faglig oppdatert: 01.12.2021 Se tidligere versjoner