Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablering av palliativ medisin som legespesialitet i Norge

Helsedirektoratet sender forslag til innhold i ny legespesialitet i palliativ medisin på høring, og ønsker høringssvar med innspill og kommentarer til innholdet i høringsnotatet.

Høringsnotat

Helsedirektoratet har utredet hva en nyutdannet spesialist skal kunne, i form av forslag til spesialitetsspesifikke læringsmål for spesialiteten. I tillegg inneholder høringsnotatet forslag til nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (kurs og andre læringsaktiviteter) for spesialiteten.

Helsedirektoratet ønsker spesielt tilbakemelding på forslagene om:

 • Spesialisten i palliativ medisin sine roller og kompetanse, læringsmål og nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter i spesialiteten palliativ medisin.
 • Muligheten for utdanningsløp både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, herunder om kommunenes mulighet til å være enten registrert eller godkjent utdanningsvirksomhet.

Helsedirektoratet kan fastsette endringer i vedlegg 1 (liste over spesialitetene) og 2 (læringsmålene) til spesialistforskriften. Eventuelle andre forskriftsendringer i spesialistforskriften, som blir nødvendig på bakgrunn av etableringen av den nye legespesialiteten, vil bli fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, og vil ivaretas i en egen prosess.

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Last ned: Høringsinnspill - Etablering av palliativ medisin som legespesialitet i Norge (ZIP)

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor er liste over instansene som er spesielt invitert til å gi høringsinnspill. 

Mottakere

 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Den norske legeforening
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Lovisenberg diakonale sykehus
 • KS
 • Norsk sykepleierforbund
 • Fagforbundet
 • Norsk palliativ forening
 • Løvemammaene
 • Foreningen for barnepalliasjon
 • Verdighetssenteret
 • Nasjonalt senter for aldring og helse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • LHL
 • Kreftforeningen
 • Fransiskushjelpen
 • Senter for medisinsk etikk
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Pårørendealliansen
 • Hospiceforum Norge
 • NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om
 • utviklingshemming
 • VID - vitenskapelige høyskole
 • NORD universitet
 • NTNU Gjøvik
 • Lovisenberg diakonale høyskole
 • Oslo Met
 • Det helsevitenskapelige fakultet, Norges arktiske
 • universitet
 • Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
 • Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UIB
 • Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • LeveNÅ, Stiftelsen Frambu
 • Barnekreftforeningen
 • Stiftelsen Nordre Aasen

Kopimottakere

 • Tverrregional arbeidsgruppe kompetanseportalen, v/Vibeke Eide
 • Regionalt utdanningssenter Helse Nord
 • Regionalt utdanningssenter Helse Midt
 • Regionalt utdanningssenter Helse Vest
 • Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst
 • Nina Evjen, Den norske legeforening
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Synnøve Roald, Helse- og omsorgsdepartementet
 • ALIS kontor Nord
 • ALIS kontor Vest
 • ALIS kontor Midt
 • ALIS kontor Sør
 • ALIS kontor Øst
 • ALIS kontor Oslo
 • Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst
 • Regionalt kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest
 • Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Midt-Norge
 • Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord),
 • Helse Nord
 • Regionalt palliativt team for barn og unge, Helse Sør-Øst
 • Regionalt palliativt team for barn og unge, Helse Midt-Norge
 • Regionalt palliativt team for barn og unge, Helse Vest

Kontakt

Spørsmål til høringen kan sendes til seniorrådgiver Marie Thoresenmarie.thoresen@helsedir.no

Først publisert: 19.06.2023 Siste faglige endring: 19.06.2023 Se tidligere versjoner