Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. Helsedirektoratet anbefaler SAVRY som verktøy for voldsrisikovurdering av unge mellom 12 og 18 år

SAVRY er utformet innenfor den strukturerte kliniske vurderingstradisjonen (Borum mfl. 2000; norsk utgave: Rasmussen, 2011). Den er basert på forskningsfunn om utvikling, vold og aggresjon hos ungdom. I tillegg til historiske, sosiale/kontekstuelle og individuelle risikofaktorer, er det også inkludert et sett med beskyttende faktorer.

Bruksområder

Risikovurdering av unge mellom 12 og 18 år.

Selv om manualen slår fast at man kan bruke det på ungdommer som er litt yngre eller litt eldre, bør det bare gjøres etter grundig klinisk vurdering.

Brukerkvalifikasjoner

  • Treårig helse- og sosialfaglige utdannede med opplæring i bruk av instrumentet og gjennomføring av risikovurderinger.

Tilgjengelighet

Norsk utgave kan bestilles hos Psykologisk institutt, NTNU.

Kunnskapsgrunnlag

God interraterreliabilitet og prediktiv validitet i en rekke utenlandske studier er dokumentert (f.eks. Singh, Grann & Fazel, 2011) og i Norden (f. eks. Gammelgård, Koivisto, Eronen & Kaltiala- Heino, 2015). Det mangler publiserte studier på norsk utgave.

Siste faglige endring: 25. april 2018