Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Helsedirektoratet anbefaler HCR-20V3 og START som verktøy for voldsrisikoutredning

Omfattende risikoutredning innebærer en grundig, strukturert og mer arbeidskrevende utredningsprosess. Denne anbefalingen stiller krav til samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og til de ulike nivåene innen spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også politiet. Det er viktig at de voldsrisikovurderingene som gjøres når en pasient er innlagt formidles så tidlig som mulig til de som overtar ansvaret for pasienten etter utskriving. Dette gjelder spesielt sikkerhetspsykiatrisk avdeling og ved lukket sengepost innen psykisk helsevern og i andre enheter der omfattende voldsrisiko er aktuelt. Det er også viktig at aktuelle samarbeidspartnere får gi innspill til vurderingen.

Siste faglige endring: 25. april 2018