Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.2. V-RISK-10 (Voldsrisiko sjekkliste-10)

V-RISK-10 brukes til kartlegging for å identifisere de som trenger omfattende utredning av voldsrisiko (f.eks. HCR-20V3) (Hartvig, Østberg, Alfarnes, Moger, Skjønberg, & Bjørkly, 2007). Verktøyet består av 10 ledd/utredningsdeler.

De 10 leddene dekker historiske (5 ledd), kliniske (3 ledd) og risikohåndteringsfaktorer (2 ledd). Under hvert ledd finnes en kort beskrivelse av hva som bør vurderes. Leddene kodes med ja, kanskje/moderat og nei.

En del av leddene i V-RISK-10 er definert forskjellig fra HCR-20 selv om verktøyene har samme navn på det aktuelle leddet. Selve kodingsarbeidet tar liten tid når en har hentet inn nødvendig informasjon om den som utredes.

Bruksområder

  • Kartlegging for å avklare om det er behov for mer omfattende risikovurdering av voksne med psykisk lidelse av begge kjønn fra 18 år og oppover som har en psykisk lidelse.
  • Kan unntaksvis brukes for ungdommer ned til 16 år.
  • Kan anvendes i enhet for døgnopphold, poliklinisk og ved hjemmebaserte tjenester.

Brukerkvalifikasjoner

  • Kunnskap om vold og kompetanse på individuell kartlegging av psykiske lidelser.
  • Det forutsettes at psykolog eller lege utreder leddene som dekker alvorlig psykisk lidelse og personlighetsforstyrrelse.

Tilgjengelighet

V-RISK-10 er kostnadsfritt og kan bestilles hos SIFER Sør-Øst.

Kunnskapsgrunnlag

V-RISK-10 er oversatt til engelsk, kinesisk, svensk, finsk og ukrainsk og det brukes i USA, Canada, Kina, Sverige og Finland. Det foreligger syv valideringsstudier. Prediktiv validitet varierte fra moderat til høy avhengig av oppfølgingstid for både intra-mural og ekstra-mural kontekst (f.eks Hartvig, m.fl. 2011; Yao, m.fl., 2014 ; Roaldset, m.fl. 2011). Studiekvaliteten var god til meget god basert på RAGEE kriteriene. Interrater-reliabiliteten ble testet i to studier (Bjørkly, m.fl., 2009, Yao m.fl., 2014). Begge testene viste meget høy mellombedømmerreliabilitet målt med intraklasse korrelasjon (ICC).

Siste faglige endring: 25. april 2018