Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.3. BVC (Brøset Violence Checklist)

BVC er en 6-punkts sjekkliste som bidrar til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig/voldelig atferd (Linaker & Busch-Iversen, 1995).

Sjekklisten er utviklet med tanke på at voldelige hendelser sjelden skjer uten forutgående varsels- eller faresignaler. Den er en av få validerte verktøy i sitt slag tilpasset her-og-nå-situasjoner og er blant annet testet i randomiserte kontrollerte studier i Sveits og Nederland.

De seks BVC-leddene:

  • (Mer) forvirret
  • (Mer) irritabel
  • (Mer) brautende atferd
  • (Oftere) fysiske trusler
  • (Oftere) verbale trusler
  • (Oftere) slag, spark etc. mot inventar

Hvert område/item vurderes enten til 0 (atferden er ikke til stede) eller 1 (atferden er til stede), slik at den samlede vurderingen er minimum 0 og maksimalt 6.

Bruksområder

  • Vurdering av risiko for nært forestående voldsatferd hos inneliggende pasienter fra 18 år av.
  • BVC kan unntaksvis brukes overfor personer som er 16 – 18 år gamle.

Brukerkvalifikasjoner

  • Kunnskap om vold og kompetanse på individuell kartlegging.

Tilgjengelighet

Kunnskapsgrunnlag

Center for Kliniske Retningslinjer ved Aalborg universitet publiserte «Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, indenfor kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus» i 2014 (www.cfkr.dk). Ni tester av BVCs prediktive validitet ble analysert. Konklusjonen var at BVC er et pålitelig redskap for å forutsi vold innenfor et kort tidsspenn. Interrater reliabilitet målt med kappa og absolutt enighet var fra høy til meget høy i en studie (Almvik, Woods & Rasmussen, 2000). To RCT studier viste at BVC har høy prediktiv validitet og at redskapet danner et godt klinisk utgangspunkt for å utarbeide strategier for risikohåndtering (van de Sande, et al., 2011; Abderhalden et al., 2008)

Siste faglige endring: 25. april 2018