Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. SKV er sammensatt av tre integrerte deler

  • Å utrede individspesifikke risikofaktorer
  • Å kartlegge i hvilke sammenhenger en person vil kunne utgjøre en risiko
  • Å foreslå hvilke strategier som er nødvendige for at risikoen blir lavest mulig

De viktigste utredningsområdene blir derfor:

  • Hvilke individuelle, samhandlings- og sosiale faktorer er forbundet med økt risiko for vold hos den enkelte?
  • Hvilke strategier kan redusere denne risikoen?
  • Hvordan kan en sikre at de relevante risikostrategiene blir iverksatt og opprettholdt rundt den enkelte?

Se også metodekapitlet for kunnskapsgrunnlaget for SKV.

Siste faglige endring: 25. april 2018