Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.1. Det anbefales sekundærforebyggende tiltak for risikohåndtering basert på tre tilnærminger

Fellesnevneren for disse tiltakene er at de bygger på en forståelse av vold som et dynamisk fenomen. En rekke bio-psykososiale faktorer som livsbelastninger, rusmiddelproblemer, personens samspill med andre, etc. gjør at voldsrisikoen varierer. Analyse og intervensjon rettet direkte mot slike dynamiske faktorer utgjør fundamentet i disse risikohåndteringsstrategiene.

Siste faglige endring: 25. april 2018