KAPITTEL 12. 1
Tidlig intervensjon og oppfølgingstiltak anbefales

Det bør utarbeides planer for tidlig intervensjon og oppfølgingstiltak for pasienter med alvorlig voldshistorikk eller gjentatte mindre alvorlige voldsepisoder.

Tiltakene bør iverksettes før overføring til annen helsetjeneste eller egen bopel.

Først publisert: 25. april 2018 Sist faglig oppdatert: 25. april 2018