Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Når risiko er identifisert, bør individuelt utformede tiltak, oppfølgingsrutiner og intervensjoner iverksettes for å forebygge voldshandlinger

Risikohåndtering innebærer å vurdere hvordan framtidig voldsrisiko kan reduseres og utforme tiltak i samsvar med dette. Det vil si å iverksette spesifikke individuelle tiltak som reduserer vold og fremmer personlig vekst via igangsetting av meningsfulle aktiviteter. En risikoutredning som mangler det siste momentet er ufullstendig.

Målet med en risikovurdering er å legge et grunnlag for behandling og oppfølging som kan sikre et tryggere og bedre liv for pasientene og deres omgivelser. Det forventes at behandler fatter gode faglige beslutninger som veier hensynet til allmenn sikkerhet (samfunnsvernet) opp mot den enkelte pasients rett til frihet og medbestemmelse. Risikohåndtering kan for eksempel i en gitt situasjon være å utsette en utskriving eller sikre tettere oppfølgning etter utskriving. En annen er å identifisere forvarsel og iverksette forebyggende tiltak når disse observeres.

Målsettingen er personlig vekst, ansvarliggjøring, samhandling og atferdskontroll. Evnen til å mestre eget liv i konstruktiv samhandling med andre mennesker er en sentral fellesnevner for risikohåndteringstiltak. Kjernen av dette er at slike tiltak ikke bare bør hindre eller fjerne vold på kort sikt, men også at de på lengre sikt bidrar til økt mestring og ansvar for egne handlinger.

Siste faglige endring: 25. april 2018