Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Der det er opplysninger, eller andre indikasjoner på, at pasienter har utøvd vold mot andre, bør behandler gjennomføre en samtale/kartlegging.

Behandler har ansvar for å introdusere vold som tema i den generelle utredningen, og til å føre samtaler med pasienten om voldsproblematikk der det er relevant. Det er urimelig å kreve at alle pasienter utredes for vold. Det er likevel viktig at pasienter blir spurt om de har vært offer for vold tidligere eller nylig, før kontakt med helsehjelpen.

Vold kan være et vanskelig tema å snakke om, og en bør unngå at personer føler seg krenket når temaet introduseres. Det kan være nyttig å beskrive indikasjoner på eller gi informasjon som fører til at samtalen åpner opp for eller gir muligheter til å gå videre inn i tema knyttet til vold. Et eksempel på dette er å vise til at spørsmål om vold stilles rutinemessig fordi undersøkelser har vist at mennesker med psykiske lidelser har større risiko for å bli utsatt for vold enn andre.

I den grad det er mulig, bør pasienten spørres om:

  • det er personer man frykter
  • pasienten har forvarsel på tap av kontroll over egen atferd
  • i hvilke samspill og situasjoner dette oftest skjer

Alternative måter å bringe voldstema inn i samtalen:

  • Det beste er å ta opp voldstemaet når pasientene selv, eller andre som kjenner dem, introduserer tema på en direkte og åpen måte.
  • Å ta utgangspunkt og klargjøre forskjellen mellom sinne og vold. Vold er innrettet på å påføre fysisk krenkelse, ubehag, trussel eller skade på en annen person, mens sinne er en sterk ubehagelig følelse som ikke medfører slike konsekvenser.
  • En samtale om situasjoner som har provosert pasienten er mindre truende enn å gå direkte på voldstemaet.
  • Med utgangspunkt i ubehagelige følelser eller negative opplevelser som pasienten beskriver. Eksempler på dette kan være fortvilelse, angst, forvirring, etc.
  • Gjennom sinne som er direkte formidlet av pasient, observert av kliniker, eller formidlet av andre personer.
  • Forhøre seg om pasienten selv har vært utsatt for vold.
  • Hvis pasienten er blitt beskrevet som "truende" av andre uten at det er blitt spesifisert hva han eller hun har gjort, kan man be om pasientens oppfatning av dette.

Siste faglige endring: 25. april 2018