Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Eksempler på situasjoner hvor det vil være særlig aktuelt å avveie om voldsrisikovurdering er påkrevd

  • Når helsehjelp gis innen psykisk helsevern og TSB, og pasienten har en historie med alvorlig, nylig eller eskalerende voldsproblematikk.
  • Når pasienten selv, eller andre, formidler en bekymring om voldsrisiko.
  • Ved innleggelse til, endringer i, eller opphør av psykisk helsevern der vold er en problemstilling. Dette gjelder både frivillig og tvungent psykisk helsevern.
  • Ved innleggelse til tvang, endring i, eller opphør av tvangsbestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven der vold er en problemstilling.
  • Ved tvungent psykisk helsevern hvor farekriteriet (fare for andre) er aktuelt som tilleggsvilkår.
  • Overfor pasienter som innlegges/overføres til sikkerhetsavdelinger.
  • Ved lange innleggelser på sikkerhetsavdelinger og andre langtidsavdelinger med voldsproblematikk bør det gjøres jevnlige vurderinger, for eksempel hver 3 eller 6 mnd.
  • Ved løslatelse fra Kriminalomsorgen der vold ligger til grunn for straffen, og den løslatte mottar behandling innen psykisk helsevern/TSB.

Siste faglige endring: 25. april 2018