Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Helsedirektoratet anbefaler at voldsrisikoutredninger foretas i et tverrfaglig samarbeid som har nødvendig kompetanse. Sluttvurderingen bør gjøres av en lege eller psykolog som har kompetanse i risikoutredning av vold

Innenfor den strukturerte kliniske tilnærmingen anbefaler vi å utforme et tverrfaglig samarbeid for å heve kvaliteten på utredningen. Tverrfaglig samarbeid handler om at ulike yrkesgrupper av helsepersonell med kompetanse på temaet voldsrisiko samarbeider om å gjøre utredningen.

Helsepersonell som gjennomfører voldsrisikovurderinger, må ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere:

  • når voldsrisikovurderinger bør utføres.
  • hvordan håndtere voldsrisiko.
  • hvilke verktøy som bør anvendes.
  • om en har tilstrekkelige brukerkvalifikasjoner som kreves for å utføre en voldsrisikovurdering i det konkrete tilfellet. Se brukerkvalifikasjoner under de ulike voldsrisikoverktøyene.

Siste faglige endring: 25. april 2018