Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Metode og prosess

Rådene bygger på og erstatter Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand". I Norge har denne tiltakspakken gitt anbefalinger på fagområdet. Anbefalingene har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og erfares som grunnleggende for å kunne oppdage forverret tilstand på et tidlig stadie, i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag, ble det utarbeidet aktuelle problemstillinger til alle områdene i tiltakspakken, og systematiske søk ble gjennomført ved Bibliotek for Helseforvaltningen, Folkehelseinstituttet.

Helsepersonells erfaringer med tiltakspakken er undersøkt gjennom en spørreundersøkelse til et utvalg med erfaring i bruk av tiltakene både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Arbeidet er gjennomført av en intern, tverrfaglig arbeidsgruppe i Helsedirektoratet i samarbeid med en ekstern ekspertgruppe bestående av:

Intern arbeidsgruppe:

 • Anne Kristin Ihle Melby, seniorrådgiver, Helsedirektoratet (prosjektleder)  
 • Kari Annette Os, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Mari Mette Eriksen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Solrun Elvik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Hanne Narbuvold, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Line Hafsahl Johansen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Ekstern ekspertgruppe: 

 • Asgeir M. Kvam, overlege anestesi, Vestre Viken
 • Edith Roth Gjevjon, instituttleder, ph.d., avdeling for bachelorutdanning ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Germar Schneider, overlege, Asker og Bærum legevakt
 • Heidi Synnøve Brevik, leder, mottaksklinikken Haukeland Universitetssykehus
 • Henriette Ruud, Sykepleier og prosjektleder Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold
 • Henrik Eikås, overlege anestesi, Akershus Universitetssykehus
 • Line Hurup Thomsen, sykepleier, prosjektleder Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland
 • Mette Sophie Klev, intensivsykepleier, prosjektleder Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Oslo
 • Richard Monroe Olsen, anestesisykepleier og ansv. Sim senteret, Sykehuset Østfold Kalnes
 • Siri Lerstøl Olsen, avdelingsoverlege Akuttmottak, PhD stipendiat Stavanger Universitetssykehus
 • Stig Nymo, lege, Nordlandssykehuset

Rådene har vært på høring både internt i Helsedirektoratet og eksternt. 

Siste faglige endring: 30. april 2020