Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Praktiske tips fra helsesykepleiere som benytter sosiale medier

Hva kan du bruke sosiale medier til?

Bruk sosiale medier som en portal for å sluse ungdommene inn på kontoret, som støtte i undervisningen, eller for å gi informasjon om når du er tilstede, om gode informasjonskilder, nyttige organisasjoner og tjenester som du samarbeider med.

Vær tydelig overfor dine brukere om hva du kan gi svar på digitalt og hva de må ta opp i en konsultasjon/samtale. Reflekter rundt egen praksis og vurder om noe bør endres.

Hvordan sette i gang?

Hør gjerne om andres erfaringer og samarbeid med skolen eller andre helse- og sosialtjenester. Avtal med din leder at du tar i bruk sosiale medier. Du kan sette sosiale medier inn i tjenestens virksomhetsplan og eventuelt i kommunens kommunikasjonsplan.

Lag egne jobbkontoer hvor du har tydelige "åpningstider" og logger ut på slutten av arbeidsdagen. Husk at opprettede kontoer må vedlikeholdes. Bli kjent med innstillingene i sosiale medier og apper slik at du har kontroll over hvordan tjenesten fungerer.

Hvordan få følgere?

Informer gjerne lærere og ledelse på skolen. Gå rundt i klassene og informer kort om at du er på sosiale medier og hva ungdommene kan bruke tjenesten til og ikke. Heng opp en lapp med informasjon om dine kontoer på sosiale medier i klasserommene og på din kontordør. Reklamer eventuelt for tjenesten innen egen organisasjon og tilbud i lokalsamfunnet som helsestasjon for ungdom, ungdomsklubben, familievernkontoret, fastlegen, NAV kontor, osv.

Hvordan lage godt innhold?

Undersøk ditt lokalmiljø og spør ungdom i din målgruppe om hvilke sosiale medier de foretrekker og hva de trenger informasjon om. Sett av tid til å legge ut noe jevnlig, for eksempel et par ganger i uken. Snakk gjerne om ting som skjer i lokalsamfunnet eller i media. Ha litt variasjon i temaene og budskapene.

Du trenger ikke nødvendigvis å lage lange infovideoer og drive utstrakt svartjeneste på sosiale media. Gi nyttig informasjon om når du er til stede og hvilke tema ungdommene kan komme til deg med. Vær deg selv. Vær voksen, men bruk enkelt språk som ungdommene forstår.

Hvordan håndtere bekymringsfulle meldinger

Vis at du er trygg og tilgjengelig. Vær ungdommenes støtte, ta deres perspektiv og gjør dem bevisste på hvilke ressurspersoner de har i eget liv og hvem de kan snakke med. Involver ungdommen i prosessen dersom du skal varsle videre om situasjonen. Gi dem mulighet til å eie prosessen og utvikle en følelse av mestring.

Siste faglige endring: 30. november 2022