Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Forebygging av selvskading og selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet

Fordi årsaksforholdene bak selvskading og selvmordsforsøk er sammensatte, bør det iverksettes flere strategier for forebygging. Forebyggende arbeid bør skje på ulike arenaer samtidig, og innrettes med bakgrunn i universelle, selektive tiltak og indikative tiltak (1).

Når kommunene planlegger sitt tjenestetilbud rettet mot forebygging av selvmord og selvskading, bør dette gjøres med utgangspunkt i kunnskapen om risikofaktorer og beskyttende faktorer.

Kommunen kan utfra dette legge til rette for å iverksette tiltak som understøtter og styrker beskyttelsesfaktorene og begrenser risikofaktorene for selvskading og selvmord i sitt forebyggende arbeid rettet mot hele eller deler av befolkningen.

Forebygging av selvskading og selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet. Befolkningens helse blir i stor grad påvirket av forhold som ligger utenfor helsetjenestens kontroll. Viktige arenaer for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser er derfor utenfor helsetjenestene. I veivisere i lokale folkehelsetiltak kan man lese mer om psykisk helse og livskvalitet i lokalt folkehelsearbeid (26). [LENKE] Se også «God oversikt – en forutsetning for god folkehelse» – en veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (IS-2110) (27).

I denne delen av materiellet vil vi ta for oss forebygging av selvskading og selvmordsforsøk gjennom:

  •  Å skape åpne lokalsamfunn med fokus på aksept og kunnskap om psykisk helse
  • Vektlegging av betydningen av psykisk helse i skolen
  • Ansvarlig medieomtale
  • Fokus på arbeidsplassen som en viktig arena for sosial tilhørighet
  • Begrenset tilgang til metoder for å ta selvmord

Siste faglige endring: 11. juli 2017