Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Ansvarlig medieomtale og økt bruk av sosiale medier

Mediene kan ha en viktig rolle i å bidra til åpenhet rundt selvskading og selvmord. Noen former for medieomtale av selvskading, selvmord og selvmordsforsøk kan samtidig bidra til smitte og økt forekomst av selvskading, selvmord og selvmordsforsøk i befolkningen.

Det at sosiale medier har bidratt til å øke tilgangen til informasjon om selvskading og selvmord, er både positivt og negativt. Mange vil kunne få informasjon om hvor de kan få hjelp. Mediene kan ha innflytelse på atferd og holdninger, og kan bidra til større åpenhet.

For sårbare personer kan økt informasjonstilgang gjøre at de gjøres kjent med metoder for selvskading og selvmord. #chatsafe er en veiledning for ungdom om å kommunisere trygt om selvmord på nett. Veiledningen gir også praktisk bistand til foreldre, lærere og andre som har kontakt med ungdom. Veiledningen er utviklet av Orygen i et samarbeid mellom fagpersoner innen selvmordsforebygging, kommunikasjon og ungdom. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har samarbeidet med Orygen om å oversette og tilpasset veiledningen til norske forhold. «NSSF samarbeider med @psyktærlig og flere i arbeidet med å gjøre veilederen kjent, bl.a. via Instagram – chatsafe_no. Les om ressurser for ungdom om trygg kommunikasjon på nett (uio.no).

Nøktern og informativ omtale av selvmord og selvskading kan avlive myter, synliggjøre selvmord som et samfunnsproblem og redusere stigma. Medier kan gjennom dette bidra til god informasjon og redusere rykter og historier etter et selvmord.

Ansvarlig medieomtale kan gi befolkningen økt kunnskap om selvskading og selvmord og bidra til at personer søker hjelp. En naturlig rolle for en kommune og de som jobber der vil være å henvise til pressens «Vær varsom plakat» og WHOs veileder for medieomtale. Dette for å forsøke å unngå smitte av selvskading, selvmordsforsøk eller selvmord etter uheldige presseoppslag.

Pressens faglige organisasjoner har over tid samarbeidet med kompetansemiljøene for å bidra til ansvarlig omtale av selvmord og selvskading i norsk massemedia. I pressens «Vær varsom-plakat» er et eget punkt (4.9) forbeholdt selvmordsomtale. Norsk Presseforbund har utarbeidet en egen «Veileder for omtale av selvmord» (PDF) (33) i mediene.

Verdens Helseorganisasjon har i samarbeid med International Association for Suicide Prevention utarbeidet råd til mediene om selvmordsomtale i «Hvordan forebygge selvmord – en veileder for mediefolk» (uio.no, PDF) (34).

Sosiale medier gir også økt tilgang til informasjon

Sosiale medier gir også økt tilgang til informasjon om enkeltindivider på godt og ondt. Trakassering på nett, samt spredning av bilder og sensitiv informasjon er en del av hverdagen for mange unge. Dersom ikke ressurspersoner som foreldre, lærere, helsesøstre, psykologer og fastleger har innsikt i denne problematikken, eller kunnskap om eksisterende hjelpetiltak, blir det vanskelig å bistå barn og unge som trenger hjelp.

En nyttig internettside kan være Redd Barna sin side om nettvett (reddbarna.no). I tillegg kan nettsiden Slett meg (slettmeg.no) være nyttig.

Siste faglige endring: 11. juli 2017