KAPITTEL 6. 3
Behandlingsmetoder for selvskading og selvmordsrisiko

Det fins dokumentert effektiv behandling for personer med gjentatt selvskading og kronisk suicidalitet, slik som dialektisk atferdsterapi (DBT) - og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Også annen samtalebehandling (individuell eller familieterapi) kan være til god hjelp.

Skolehelsetjeneste, psykisk helse- og rustjeneste, fastlege med flere kan gi informasjon om hvilke behandlingstilbud som er tilgjengelige på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Først publisert: 11. juli 2017 Sist faglig oppdatert: 11. juli 2017