5. Medisiner

Noen legemidler bør fortrinnsvis unngås av ammende, for eksempel litium, cytostatika, radiofarmaka og gullforbindelser. Norsk gynekologisk forening understreker imidlertid at de fleste kvinner som bruker legemidler, kan amme – fordi fordelene ved morsmelk oppveier ulempene ved legemiddelet. Dersom kvinnen har brukt et legemiddel på grunn av sykdom under svangerskapet, er det sannsynlig at hun kan fortsette å bruke det mens hun ammer, fordi barnet tilføres mye mindre via morsmelken enn under svangerskapet. Noen ganger – for eksempel ved bruk av antipsykotika over lengre tid – kan det være en mulighet å foreslå blandingsernæring, altså å gi noe morsmelk og noe morsmelkerstatning. (Norsk gynekologisk forening)

Ammende bør ikke ta CLA-slankepreparater fordi det reduserer fettinnholdet i morsmelken. Det er uheldig for barnet.

Råd om bruk av antihistaminer ved graviditet og amming (RELIS)

Sist faglig oppdatert: 29. mars 2019