Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Metode og prosess

Arbeidsgruppe

 • Eivind Aakhus, Sykehuset Innlandet
 • Bjørn Lichtwarck, Norsk forening for allmennmedisin
 • Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Birger Lillesveen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Jin Marte Øvreeide, Helsedirektoratet

Metode

Det er gjort litteratursøk med relevant søketerminologi i databaser som Medline, Embase, PsycInfo, CINAHLl og Epistemonikos i tillegg til ressurser for systematiske oversikter og kunnskapsbaserte oppsummeringer (Cochrane Database for Systematic Reviews, BMJ Best Practice og UpToDate) samt i Helsedirektoratets egne retningslinjer og veiledere. Det er videre inkludert forskningslitteratur som forfatterne er kjent med, og som har relevans for innholdet. Siste litteratursøk 1. januar 2018. Et begrenset litteratursøk og oppdatering av relevante referanser er avsluttet 1. desember 2018.

Dokumentet har blitt utviklet for å være et klinisk nyttig dokument for leseren. I disse faglige rådene er klinisk erfaring tillagt større vekt enn i vanlige retningslinjer og veiledere.

Bidragsytere

Arbeidsgruppen vil takke bidragsytere som har jobbet med tidligere versjoner av disse faglige rådene: 

 • Allan Øvereng, Helse Stavanger HF
 • Anne Lindalen, Nittedal kommune
 • Astrid Liv Mina Bergem, AHUS
 • Bjørg Gammersvik, Helsedirektoratet
 • Hans Olav Tungesvik, Pensjonistforbundet
 • Håkon Holvik Torgunrud, Sørlandets sykehus HF
 • Karin Galgerud, Vestre Viken HF
 • Kennet Ledang, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Knut Engedal, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
 • Liv Overaae, KS
 • Margit Måsø, Universitetssykehuset i Nordland HF
 • Marit Kristine Børgesen Helse Fonna HF
 • Martin Sjøly, Helsedirektoratet
 • Nils Arne Skagøy, Helse Møre og Romsdal
 • Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, Notodden/Seljord DPS
 • Randi Maarud, St.Olavs Hospital HF
 • Regina Steinberger, Helse Sunnmøre HF
 • Siv Tove Engebråten, Norsk psykologforening
 • Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet
 • Torfrid Johansen, Norsk sykepleierforbund

Siste faglige endring: 02. mai 2019